De kracht van geautomatiseerd handelen met algoritmen ontsluiten

By Arslan Butt

Stel je dit eens voor: Het is Wall Street in de jaren tachtig, waar ambitieuze handelaren in een fractie van een seconde beslissingen nemen en hun orders over de chaotische handelsvloer schreeuwen. We spoelen nu snel vooruit naar 2023 – de handelsvloeren zijn griezelig stil geworden omdat geavanceerde technologie de industrie met verbluffende precisie en snelheid heeft getransformeerd. Maak kennis met geautomatiseerde handelsalgoritmes – de drijvende kracht achter deze stille revolutie. In deze blogpost duiken we diep in hoe deze digitale meesterbreinen het ware potentieel van de handel hebben ontsloten en een nieuw tijdperk van financiële innovatie hebben ingeluid dat je versteld zal doen staan! Maar eerst moeten jullie je riemen vastmaken en nemen we jullie mee op een spannende rit waarbij we de supersnelle Formule 1-races vergelijken met de opwindende wereld van algoritmische handel.

Handelsalgoritmen, ook bekend als algoritmische handel of algo-trading, maken gebruik van wiskundige modellen en vooraf gedefinieerde regels om marktgegevens te analyseren en automatisch handelsorders te plaatsen. Deze programma’s kunnen trends, patronen en andere indicatoren identificeren die handelaren mogelijk missen met handmatige analyse. Door menselijke emoties uit het proces te halen en transacties met hoge snelheid uit te voeren, kan algo-trading de efficiëntie en winstgevendheid voor beleggers verhogen.

Functionaliteit handelsalgoritme

Immediate Connect 1

Geautomatiseerd handelen met algoritmes biedt veel voordelen voor handelaren die het emotionele aspect van handelen willen elimineren en hun besluitvormingsproces willen optimaliseren. Door te vertrouwen op computerprogramma’s die aankoop- en verkoopbeslissingen nemen op basis van vooraf ingestelde regels, kunnen beleggers profiteren van snelheid, nauwkeurigheid en efficiëntie bij het uitvoeren van transacties. Algoritmes zijn er in verschillende vormen en met verschillende functies, maar ze hebben allemaal een aantal basisfuncties gemeen die ze geschikt maken voor dagelijkse trading.

Het primaire concept dat ten grondslag ligt aan algoritmische handel is automatisering. Een algoritme is een verzameling vooraf gedefinieerde instructies die een computerprogramma gebruikt om specifieke functies uit te voeren zonder menselijke tussenkomst. Met algo-trading kunnen beleggers hun beleggingsstrategieën automatiseren door regels in te stellen voor wanneer ze een positie moeten innemen of verlaten op basis van technische of fundamentele indicatoren. Een algoritme kan bijvoorbeeld worden geprogrammeerd om een aandeel alleen te kopen als het 50-daags voortschrijdend gemiddelde het 200-daags voortschrijdend gemiddelde kruist.

Een voorbeeld van hoe algoritmes de handelsprestaties kunnen verbeteren is door het gebruik van limietorders. Een limietorder is een instructie aan een makelaar om een effect te kopen of te verkopen tegen of onder een specifieke prijs. Limietorders kunnen worden gebruikt om slippage te minimaliseren, wat optreedt wanneer de markt tegen de positie van een belegger in beweegt terwijl een order wordt uitgevoerd. Door algoritmes te gebruiken om limietorders automatisch te beheren, kunnen traders zorgen voor betere uitvoeringsprijzen zonder dat ze de prijzen constant in de gaten hoeven te houden.

Een ander essentieel kenmerk van algoritmisch handelen is backtesting. Backtesting houdt in dat historische gegevens worden getoetst aan de parameters van een algoritme om te analyseren hoe het in het verleden onder verschillende marktomstandigheden zou hebben gepresteerd. Traders kunnen backtesting effectief gebruiken door de prestatiecijfers van verschillende algoritmische modellen te analyseren en hun strategieën dienovereenkomstig te optimaliseren.

Algo-handelaars vertrouwen ook op de schaalbaarheid van algoritmes als een groot voordeel omdat veel strategieën een aanzienlijke kapitaalefficiëntie vereisen om winst te genereren. Algoritmes bieden een hoge mate van schaalbaarheid omdat ze meerdere posities en handelsvolumes tegelijk kunnen verwerken zonder afbreuk te doen aan de uitvoeringssnelheid of nauwkeurigheid.

Om de schaalbaarheid van hun strategieën verder te verbeteren, kunnen algo-handelaren bovendien gebruikmaken van geavanceerde handelsplatformen zoals Immediate Connect. Dit innovatieve platform integreert naadloos met algoritmes en biedt robuuste schaalbaarheidsfuncties waarmee handelaren efficiënt meerdere posities en handelsvolumes tegelijk kunnen beheren. Immediate Connect zorgt ervoor dat de uitvoeringssnelheid en -nauwkeurigheid ongewijzigd blijven, zodat handelaren hun winstpotentieel kunnen maximaliseren terwijl ze profiteren van aanzienlijke kapitaalefficiënties.

Geautomatiseerde processen en besluitvorming

De belangrijkste functie van algoritmen bij het handelen is het automatiseren van het besluitvormingsproces, wat handelaren kan helpen emotionele vooringenomenheid en impulsief gedrag te vermijden die de handelsresultaten negatief kunnen beïnvloeden. Geautomatiseerde handel stelt handelaren in staat om markthypotheses in realtime te testen met behulp van op regels gebaseerde handelssystemen waarbij vooraf ingestelde voorwaarden leiden tot beslissingen om in of uit de markt te stappen.

Geautomatiseerd handelen werkt volgens een paar fundamentele principes. Ten eerste hebben geautomatiseerde systemen toegang nodig tot betrouwbare gegevensbronnen die accurate en tijdige informatie geven over financiële instrumenten. Deze gegevens kunnen worden verkregen van verschillende bronnen, zoals aandelenbeurzen, leveranciers van financieel nieuws of gespecialiseerde gegevensleveranciers die marktgegevens verzamelen.

Vervolgens vereist automatisch handelen goed gedefinieerde criteria om transacties te initiëren op basis van specifieke marktindicatoren. Technische analisten gebruiken bijvoorbeeld grafieken en indicatoren zoals voortschrijdende gemiddelden en trendlijnen om huidige prijstrends en instap- of uitstappunten voor een positie te identificeren.

Het derde kritieke aspect van automatisch handelen is orderrouting. Orderrouting verwijst naar het proces waarbij orders die door een algoritme zijn gegenereerd naar de juiste beurs of marketmaker worden gestuurd voor uitvoering. Orderroutes worden aangemaakt met behulp van vooraf gedefinieerde routinglogica die rekening houdt met verschillende factoren die van invloed zijn op de uitvoering van orders, zoals liquiditeit, spreads, kosten en marktimpact.

Sommige critici beweren dat geautomatiseerde handelssystemen belangrijke contextuele informatie over de huidige toestand van de markten negeren en mogelijk geen rekening houden met onvoorziene gebeurtenissen. Ze suggereren ook dat “black-box” algoritmes ondoorzichtig zijn en mogelijk niet in staat zijn om veranderingen in het beleggerssentiment of bredere economische omstandigheden goed weer te geven.

Voorstanders van algoritmische handel beweren echter dat geavanceerde algoritmen zich dynamisch kunnen aanpassen op basis van real-time marktgegevensstromen en hun strategieën dienovereenkomstig kunnen aanpassen. Ze stellen dat algoritmische modellen enorme hoeveelheden binnenkomende gegevens kunnen doorzoeken en relevante kenmerken kunnen extraheren met behulp van machine-learningtechnieken.

AI implementeren in de handel

Geautomatiseerde handelssystemen hebben het handelsproces effectief gestroomlijnd door de efficiëntie te verhogen en menselijke fouten te verminderen. Algoritmen alleen kunnen echter maar zoveel doen. Maak kennis met AI, die handelsintegratie naar een hoger niveau kan tillen.

Een voorbeeld van het implementeren van AI in de handel is via natuurlijke taalverwerking (NLP), waarbij nieuwsartikelen en het sentiment in sociale media worden geanalyseerd op indicatoren die de aandelenkoersen kunnen beïnvloeden. Een andere toepassing van AI is patroonherkenning, waarmee patronen in gegevens kunnen worden geïdentificeerd die voor mensen te complex zijn om te detecteren. Deze informatie kan handelaren een concurrentievoordeel bieden en het rendement verbeteren.

Analoog hieraan is het implementeren van AI in de handel hetzelfde als het hebben van een zeer ervaren handelaar die jaren ervaring heeft, altijd alert is en nooit een slag mist – maar zonder een salaris of onderbrekingen. De algoritmen voor machinaal leren zijn achter de schermen onvermoeibaar aan het werk om markttrends te analyseren, toekomstige veranderingen te voorspellen en kansen voor investeringen te identificeren.

Het vermogen van AI om te leren van eerdere ervaringen en zich aan te passen aan nieuwe marktomstandigheden betekent dat handelsalgoritmen zich in de loop der tijd zullen blijven ontwikkelen en verbeteren, waardoor handelaren een voorsprong hebben op degenen die alleen vertrouwen op instinct en menselijke besluitvorming.

Uit anekdotisch bewijs blijkt dat AI geïntegreerd met geautomatiseerde handel aanzienlijke voordelen heeft opgeleverd voor bedrijven die dit omarmen. Een grote institutionele belegger implementeerde algoritmen voor machine learning met zijn bestaande algoritmen voor het uitvoeren van transacties, wat resulteerde in een toename van 27% van het aantal transacties dat werd uitgevoerd binnen de beste bid/ask spread. Daarnaast constateerden ze een daling van de “marktimpactkosten”, waarmee de verstoring van aandelenkoersen wordt bedoeld die wordt veroorzaakt door grote transacties in dun verhandelde markten.

Er zijn ook onderzoeken die aantonen hoe de inzet van AI in handelssystemen de beleggingsprestaties verbetert. Een team onderzoekers van MIT analyseerde hedgefondsgegevens van 1994 tot 2014 en ontdekte dat fondsen die gebruik maakten van machine learning beter presteerden dan hun tegenhangers. Bovendien waren algoritmische handelssystemen die AI gebruikten in staat om rendementen van 34% op jaarbasis te behalen, wat veel hoger is dan het langetermijngemiddelde van de S&P 500.

Maar zoals elk hulpmiddel heeft ook AI in de handel zijn nadelen. Een potentieel probleem is dat het besluitvormingsproces van AI alleen gebaseerd is op wat het getraind heeft om te doen. Als de algoritmen voor machinaal leren zijn opgebouwd rond een vooroordeel of fout, kan dit dus leiden tot onjuiste voorspellingen en resultaten. Daarnaast is er altijd een risico dat te veel vertrouwen op technologie ertoe kan leiden dat handelaren marktindicatoren over het hoofd zien die anders door menselijke intuïtie zouden worden opgepikt.

Voordelen van het gebruik van handelsalgoritmes

Voordelen van handelsalgoritmen

Ondanks de zorgen die er bestaan rondom algoritmische handel, zijn er veel voordelen verbonden aan het automatiseren van transacties op financiële markten.

Eerst en vooral halen handelsalgoritmes emoties uit de vergelijking. Mensen kunnen vaak irrationele keuzes maken op basis van angst en hebzucht als het gaat om beleggen. Algoritmes daarentegen nemen logische beslissingen op basis van alleen historische en real-time gegevensanalyse.

Een ander voordeel van het gebruik van handelsalgoritmes is hun vermogen om transacties met hoge snelheid uit te voeren. Dit betekent dat beleggers kunnen profiteren van prijsverschillen tussen verschillende markten of beurzen voordat menselijke handelaren doorhebben dat ze bestaan.

HFT-firma’s zijn bijvoorbeeld in staat geweest om de bid-ask spreads aanzienlijk te verkleinen van fracties van centen tot duizendsten of zelfs miljoensten van een cent door middel van geavanceerde algoritmische strategieën, terwijl ze ook de kosten hebben verlaagd doordat er minder menselijk personeel nodig is voor het onderhoud van deze systemen en de efficiëntie is toegenomen.

Studies hebben aangetoond dat geautomatiseerde handelssystemen beter presteren dan handmatige handel, vooral wat betreft het minimaliseren van transactiekosten en het bereiken van de beste uitvoering. Daarnaast biedt algoritmische handel individuele beleggers de mogelijkheid om te handelen als een institutionele handelaar – bijvoorbeeld door toegang te hebben tot dark pools en andere liquiditeitsbronnen die voor kleine beleggers ontoegankelijk zijn bij het gebruik van directe marktorders.

Aan de andere kant kan een nadeel van algoritmische handel te maken hebben met wettelijke vereisten. Ontwikkelingen op het gebied van algoritmische handel hebben geleid tot aanpassingen in de regelgeving om ervoor te zorgen dat de handel eerlijk en efficiënt verloopt. Een uitdaging waar beleggers die algoritmes gebruiken mee te maken kunnen krijgen, is het naleven van deze regels, aangezien het overtreden ervan kan leiden tot aanzienlijke juridische boetes en reputatieschade voor het bedrijf.

  • Het automatiseren van transacties op financiële markten door middel van handelsalgoritmen heeft verschillende voordelen, zoals het wegnemen van emoties en het nemen van logische beslissingen op basis van historische en real-time gegevensanalyse, het uitvoeren van transacties met hoge snelheid om te profiteren van prijsverschillen, betere prestaties dan handmatig handelen bij het minimaliseren van transactiekosten en het bereiken van de beste uitvoering, en het bieden van toegang aan individuele beleggers om te handelen als een institutionele handelaar. Regelgeving kan echter een uitdaging vormen voor beleggers die algoritmen gebruiken om aan deze regelgeving te voldoen en zo aanzienlijke juridische boetes en reputatieschade voor hun bedrijf te voorkomen.

Nadelen van het gebruik van handelsalgoritmes

Nadelen van handelsalgoritmen

Hoewel automatisch handelen veel voordelen heeft, zijn er ook een aantal nadelen die niet genegeerd kunnen worden. Het is belangrijk om deze nadelen in overweging te nemen voordat je investeert in algoritmische handel. Hier volgen enkele problemen waarmee handelaren en beleggers te maken kunnen krijgen als ze dit type strategie gebruiken.

Een van de grootste nadelen van het gebruik van handelsalgoritmes is het risico op technologische fouten. Hoewel algoritmes zijn ontworpen om effectief te handelen, kunnen ze alleen zo goed presteren als de technologie hen toestaat. Als er een storing in het systeem of een verbindingsfout optreedt, worden transacties mogelijk niet op tijd of helemaal niet uitgevoerd. Dit kan leiden tot aanzienlijke verliezen voor handelaren die alleen vertrouwen op algoritmes.

Naast technologische mislukkingen is een ander nadeel van algoritmische handel de impact op de markt. Wanneer grote aantallen orders tegelijkertijd worden geplaatst door handelaren die vergelijkbare algoritmes gebruiken, kan dit leiden tot marktonevenwichtigheden die de activaprijzen ernstig kunnen beïnvloeden. Dit geldt met name voor high-frequency trading (HFT), waarbij transacties met uitzonderlijk hoge snelheden plaatsvinden.

Sommige critici beweren dat algoritmische handel ook kan leiden tot een toename van de volatiliteit op de markten. Volgens deze zienswijze hebben computerprogramma’s de neiging om kleine prijsbewegingen te versterken door bijna ogenblikkelijk grote aantallen koop- of verkooporders te triggeren. Omdat algoritmes geen rekening houden met fundamentele economische factoren en nieuwsgebeurtenissen, kunnen hun beslissingen soms los staan van de realiteit. Anderen beweren echter dat dit type handel juist helpt om volatiliteit af te vlakken door meer liquiditeit te bieden en het mogelijk te maken om transacties efficiënter uit te voeren.

Beleggers moeten zich er ook van bewust zijn dat algoritmes, hoewel ze gebaseerd zijn op historische gegevens en statistische modellen, toekomstige gebeurtenissen niet met volledige nauwkeurigheid kunnen voorspellen. Zelfs als een algoritme backtests heeft ondergaan en indrukwekkende resultaten heeft laten zien, betekent dit niet dat het perfect zal werken in de huidige marktomstandigheden. Er bestaat altijd een risico dat onvoorziene veranderingen in de marktdynamiek de prestaties van een algoritme negatief beïnvloeden.

Simpel gezegd is algoritmisch handelen als autorijden op de automatische piloot. Hoewel de technologie achter zelfrijdende auto’s al een lange weg heeft afgelegd, zijn ze nog niet foolproof. Net als bij algoritmen bestaat er altijd het risico dat er iets misgaat terwijl je over de snelweg rijdt. Dat betekent niet dat je geen zelfrijdende technologie moet gebruiken, maar het betekent wel dat je waakzaam moet blijven en je bewust moet zijn van mogelijke risico’s.

Algoritmetypes en -strategieën

Ondanks de mogelijke nadelen van het gebruik van algoritmische handel, kan deze aanpak nog steeds een effectieve manier zijn om beleggingen te beheren. Er zijn verschillende soorten algoritmes en strategieën beschikbaar voor handelaren, elk met hun eigen sterke en zwakke punten. Hier zijn enkele voorbeelden:

Een populaire strategie is trendvolgen, waarbij algoritmes prijstrends in de loop van de tijd analyseren om te bepalen of een activum naar verwachting in waarde zal stijgen of dalen. Dit type strategie kan vooral effectief zijn in markten die duidelijke richtingstrends vertonen.

Een ander type algoritmische strategie is arbitrage, waarbij prijsverschillen voor identieke of vergelijkbare activa op verschillende markten worden geïdentificeerd. Handelaren kunnen dan profiteren van deze discrepanties door laag te kopen in de ene markt en hoog te verkopen in de andere.

Multifactormodellen zijn een andere populaire benadering die gebaseerd is op een uitgebreide analyse van verschillende factoren die de activaprijzen beïnvloeden. Deze modellen houden rekening met economische gegevens, bedrijfsfinanciën, nieuwsgebeurtenissen en andere variabelen om trades te genereren die gebaseerd zijn op meer dan alleen prijsbewegingen uit het verleden.

Tot slot kiezen veel handelaren ervoor om hun eigen aangepaste algoritmes te ontwikkelen op basis van unieke marktinzichten of specifieke handelsdoelen. Door algoritmes te ontwerpen die specifiek op hun behoeften zijn afgestemd, kunnen handelaren hun kansen op succes in de markt vergroten.

In het algemeen is er niet één “juiste” manier om handelsalgoritmen te implementeren. De keuze hangt af van de individuele doelen, marktomstandigheden en risicotolerantie van een handelaar. Het is belangrijk om je onderzoek te doen en de voor- en nadelen van elke algoritmische benadering te begrijpen voordat je ze in je handelsstrategie integreert.

Arbitrage, trendvolgen en meer

Zoals vermeld in de vorige sectie, bieden handelsalgoritmen een scala aan functionaliteiten aan handelaren. Ze bieden een effectieve manier om het handelsproces te automatiseren en te stroomlijnen voor betere resultaten. Een van de belangrijkste voordelen van het gebruik van handelsalgoritmes is de mogelijkheid om verschillende soorten handelsstrategieën te implementeren. Met deze strategieën kunnen traders weloverwogen beslissingen nemen op basis van vooraf gedefinieerde regels en criteria, die kunnen worden aangepast aan de marktomstandigheden. In deze sectie zullen we ons verdiepen in enkele populaire algoritmetypes en strategieën waar traders vaak op vertrouwen.

Arbitrage

Een klassieke handelsstrategie is arbitrage. Het is gebaseerd op het benutten van prijsverschillen tussen twee of meer markten. Het idee is om tegelijkertijd een actief te kopen tegen een lagere prijs in de ene markt en het te verkopen tegen een hogere prijs in een andere markt. Met algoritmische handel kunnen arbitragemogelijkheden snel worden geïdentificeerd en benut omdat het programma onmiddellijk transacties kan uitvoeren op meerdere markten.

Laten we bijvoorbeeld zeggen dat het aandeel Nike op de NASDAQ tegen een lagere prijs wordt verhandeld dan op de NYSE. Een arbitrageant zou Nike-aandelen op de NASDAQ kopen en tegelijkertijd verkopen tegen een hogere prijs op de NYSE en zo winst maken uit het prijsverschil.

Trendvolgen

Een andere veelgebruikte strategie bij algoritmisch handelen is trendvolgen. Deze strategie is gebaseerd op het identificeren van trends in activaprijzen aan de hand van grafiekanalyse en het voorspellen of deze trends zich waarschijnlijk zullen voortzetten of omkeren. Door trends te volgen, proberen traders te profiteren van significante prijsbewegingen.

Trendvolgers gebruiken meestal technische analyse-instrumenten zoals voortschrijdende gemiddelden en relatieve sterkte-indexen (RSI) om trends en het momentum van een activum te identificeren. Als er bijvoorbeeld sprake is van een aanhoudende uptrend in Apple aandelen gedurende meerdere weken of maanden, dan kunnen traders een algoritmische benadering zoals trendvolgen gebruiken die vooraf gedefinieerde triggers gebruikt op basis van grafieken om trades uit te voeren op basis van deze observaties.

Gemiddelde omkering

In tegenstelling tot trendvolgen, is mean reversion gericht op het identificeren van overgekochte en oververkochte activa. Deze strategie is gebaseerd op het principe dat prijzen de neiging hebben om terug te keren naar hun gemiddelde waarde na het bereiken van extreme niveaus. Bij deze aanpak kopen handelaren wanneer activa ondergewaardeerd zijn en verkopen ze wanneer ze overgewaardeerd zijn in de verwachting dat de prijzen terug zullen bewegen naar de gemiddelde prijsrange.

Laten we bijvoorbeeld eens kijken naar een activum dat historisch gezien in een bepaalde prijsklasse heeft gehandeld, maar onverwachts omhoog of omlaag schiet. Mean reversion traders zouden wachten tot de activa terugkeert naar de prijsniveaus van voor de gebeurtenis voordat ze mathematisch trades uitvoeren.

Strategie Implementatie

Het is belangrijk op te merken dat algoritmes weliswaar kunnen worden geprogrammeerd met een specifieke handelsstrategie, maar dat deze programma’s niet moeten worden gezien als een wondermiddel voor beleggen. De nauwkeurigheid en het succes van beslissingen die door een algoritme worden genomen, zijn afhankelijk van de kwaliteit van de gegevensinvoer, de marktvolatiliteit en andere factoren waar handelaren geen invloed op hebben.

Bovendien kunnen sommige strategieën beter werken in bepaalde markten dan in andere. Een trendvolgende strategie kan bijvoorbeeld geschikt zijn voor markten die in beweging zijn, maar kan minder goed presteren in zijwaartse of wisselvallige markten.

Backtesting

Om de potentiële risico’s van het gebruik van gebrekkige strategieën of inputgegevens van slechte kwaliteit te beperken, vertrouwen handelaren vaak op backtesting van deze strategieën tegen historische gegevens met behulp van algoritmische handel. Hierdoor kunnen ze de prestaties van een bepaalde handelsstrategie over een bepaalde periode simuleren voordat ze deze in actie brengen in live transacties.

Backtesting geeft inzicht in hoe verschillende strategieën hebben gepresteerd in verschillende marktomstandigheden, wat vertrouwen en risicobescherming geeft bij het gebruik van geautomatiseerde algoritmes.

Samengevat zijn er verschillende soorten algoritmische handelsstrategieën die kunnen worden geïmplementeerd door middel van geautomatiseerde algoritmen, zoals arbitrage, trendvolgen, mean reversion en meer. Hoewel deze strategieën een aantal voordelen hebben, zoals een snelle uitvoeringstijd, kostenefficiëntie en schaalbaarheid, moeten traders voorzichtig zijn bij het gebruik ervan en ervoor zorgen dat de strategieën voldoende backtests hebben ondergaan en compatibel zijn met de huidige marktomstandigheden.