Lås opp kraften til automatisert handel med algoritmer

By Arslan Butt

Se for deg dette: Det er Wall Street på 1980-tallet, hvor ambisiøse handelsmenn tar avgjørelser på et brøkdel av et sekund, og roper ordrene sine over det kaotiske handelsgulvet. Spol nå frem til 2023 – handelsgulvene har blitt uhyggelig stille ettersom banebrytende teknologi har forvandlet bransjen med imponerende presisjon og hastighet. Gå inn i automatiserte handelsalgoritmer – drivkraften bak denne stille revolusjonen. I dette blogginnlegget skal vi dykke dypt inn i hvordan disse digitale hjernene har låst opp det sanne potensialet til handel og formet en ny æra med finansiell innovasjon som vil blåse sokkene av deg! Men først, fest deg mens vi tar deg med på en spennende tur der du sammenligner høyoktan Formel 1-racing med den spennende verdenen av algoritmisk handel.

Handelsalgoritmer, også kjent som algoritmisk handel eller algohandel, bruker matematiske modeller og forhåndsdefinerte regler for å analysere markedsdata og automatisk legge inn handelsordrer. Disse programmene kan identifisere trender, mønstre og andre indikatorer som handelsmenn potensielt kan gå glipp av med manuell analyse. Ved å fjerne menneskelige følelser fra prosessen og utføre handler i høye hastigheter, kan algohandel bidra til å øke effektiviteten og lønnsomheten for investorer.

Trading Algoritme funksjonalitet

Immediate Connect 1

Automatisert handel ved hjelp av algoritmer gir en rekke fordeler for handelsmenn, som ønsker å eliminere det emosjonelle aspektet ved handel og optimalisere beslutningsprosessen. Ved å stole på dataprogrammer for å ta kjøps- og salgsbeslutninger basert på forhåndsinnstilte regler, kan investorer dra nytte av hastighet, nøyaktighet og effektivitet i å utføre handler. Algoritmer kommer i ulike former og funksjoner, men de deler alle noen grunnleggende funksjonalitet som gjør dem egnet for daglig handel.

Det primære konseptet som ligger til grunn for algoritmisk handel er automatisering. En algoritme er et sett med forhåndsdefinerte instruksjoner som et dataprogram bruker for å utføre spesifikke funksjoner uten menneskelig innblanding. Algo-trading lar investorer automatisere sine investeringsstrategier ved å sette regler for når de skal gå inn eller ut av en posisjon basert på tekniske eller grunnleggende indikatorer. For eksempel kan en algoritme programmeres til å kjøpe en aksje bare når 50-dagers glidende gjennomsnitt krysser 200-dagers glidende gjennomsnitt.

Et eksempel på hvordan algoritmer kan forbedre handelsytelsen er gjennom bruk av grenseordrer. En grenseordre er en instruksjon gitt til en megler om å kjøpe eller selge et verdipapir til eller under en bestemt pris. Limitordrer kan brukes til å minimere glidning, som oppstår når markedet beveger seg mot en investors posisjon mens en ordre blir utført. Ved å bruke algoritmer for å administrere grenseordrer automatisk, kan tradere sikre bedre utførelsespriser uten å måtte overvåke prisene konstant.

En annen viktig funksjon ved algoritmisk handel er backtesting. Backtesting innebærer å teste historiske data mot parametere til en algoritme for å analysere hvordan den ville ha prestert under forskjellige markedsforhold tidligere. Traders kan bruke backtesting effektivt ved å analysere ytelsesmålene til forskjellige algoritmemodeller og optimalisere strategiene deres deretter.

Algohandlere er også avhengige av algoritmers skalerbarhet som en stor fordel fordi mange strategier krever betydelig kapitaleffektivitet for å generere overskudd. Algoritmer gir en høy grad av skalerbarhet fordi de kan håndtere flere posisjoner og handelsvolumer samtidig uten å kompromittere utførelseshastigheten eller nøyaktigheten.

For å ytterligere forbedre skalerbarheten til strategiene deres, kan algo-traders dessuten utnytte banebrytende handelsplattformer som Immediate Connect . Denne innovative plattformen integreres sømløst med algoritmer, og tilbyr robuste skalerbarhetsfunksjoner som lar tradere effektivt administrere flere posisjoner og handelsvolumer samtidig. Immediate Connect sikrer at utførelseshastighet og nøyaktighet forblir kompromissløs, noe som gjør det mulig for tradere å maksimere profittpotensialet sitt mens de drar nytte av betydelig kapitaleffektivitet.

Automatisert prosess og beslutningstaking

Algoritmenes primære funksjon i handel er å automatisere beslutningsprosessen, noe som kan hjelpe tradere med å unngå emosjonell skjevhet og impulsiv atferd som kan påvirke handelsresultatene negativt. Automatisert handel gjør det mulig for tradere å teste markedshypoteser i sanntid ved å bruke regelbaserte handelssystemer der forhåndsinnstilte forhold utløser beslutninger om markedsinngang eller utgang.

Automatisert handel opererer rundt noen få grunnleggende prinsipper. For det første trenger automatiserte systemer tilgang til pålitelige datakilder som gir nøyaktig og tidsriktig informasjon om finansielle instrumenter. Disse dataene kan hentes fra ulike kilder, for eksempel børser, leverandører av finansnyheter eller spesialiserte dataleverandører som samler markedsdata.

Deretter krever automatisert handel veldefinerte kriterier for å starte handler basert på spesifikke markedsindikatorer. For eksempel bruker tekniske analytikere diagrammer og indikatorer som glidende gjennomsnitt og trendlinjer for å identifisere gjeldende pristrender og inn- eller utgangspunkter fra en posisjon.

Det tredje kritiske aspektet ved automatisert handel er ordreruting. Ordreruting refererer til prosessen med å sende ordre generert av en algoritme til den aktuelle børsen eller market maker for utførelse. Ordreruter opprettes ved hjelp av forhåndsdefinert rutinglogikk som tar hensyn til ulike faktorer som påvirker ordreutførelsen, som likviditet, spreads, gebyrer og markedspåvirkning.

Noen kritikere hevder at automatiserte handelssystemer ignorerer viktig kontekstuell informasjon om markedets nåværende tilstand og kan unnlate å redegjøre for uforutsette hendelser. De antyder også at «black-box»-algoritmer er ugjennomsiktige og kanskje ikke kan reflektere endringer i investorsentiment eller bredere økonomiske forhold på riktig måte.

Tilhengere av algoritmisk handel hevder imidlertid at sofistikerte algoritmer kan tilpasse seg dynamisk basert på sanntids markedsdatastrømmer og justere strategiene deres deretter. De hevder at algoritmiske modeller kan sile gjennom enorme mengder innkommende data og trekke ut relevante funksjoner ved hjelp av maskinlæringsteknikker.

Implementering av AI i handel

Automatiserte handelssystemer har effektivt strømlinjeformet handelsprosessen ved å øke effektiviteten og redusere menneskelige feil. Algoritmer alene kan imidlertid bare gjøre så mye. Gå inn på AI, som kan ta handelsintegrasjon til neste nivå.

Et eksempel på implementering av AI i handel er gjennom naturlig språkbehandling (NLP), som involverer å analysere nyhetsartikler og sosiale medier-sentiment for indikatorer som kan påvirke aksjekursene. En annen implementering av AI er mønstergjenkjenning, som kan identifisere mønstre i data som kan være for komplekse for mennesker å oppdage. Denne informasjonen kan gi tradere et konkurransefortrinn og forbedre avkastningen.

Analogt sett er implementering av AI i handel som å ha en svært erfaren trader som har mange års erfaring, alltid våken og aldri går glipp av noe – men uten å kreve lønnsslipp eller pauser. Maskinlæringsalgoritmene jobber konstant utrettelig bak kulissene for å analysere markedstrender, forutsi fremtidige endringer og identifisere muligheter for investeringer.

AIs evne til å lære av tidligere erfaringer og tilpasse seg nye markedsforhold betyr at handelsalgoritmer vil fortsette å utvikle seg og forbedre seg over tid, og gir tradere et forsprang på de som utelukkende er avhengige av instinkt og menneskelig beslutningstaking.

Anekdotiske bevis viser at AI integrert med automatisert handel har gitt betydelige fordeler for firmaer som omfavner det. En stor institusjonell investor implementerte maskinlæringsalgoritmer med sine eksisterende handelsutførelsesalgoritmer, noe som resulterte i en 27 % økning i handler utført innenfor beste bud/spredning. I tillegg observerte de en nedgang i «markedspåvirkningskostnader», med henvisning til forstyrrelsen i aksjekurser forårsaket av store transaksjoner i tynt handlede markeder.

Det er også studier som viser hvordan distribusjon av AI i handelssystemer forbedrer investeringsytelsen. Et team av forskere ved MIT analyserte hedgefondsdata fra 1994 til 2014 og fant ut at fond som brukte maskinlæring overgikk sine motparter. Videre var algoritmiske handelssystemer som bruker AI i stand til å oppnå årlig avkastning på 34 %, som er mye høyere enn S&P 500s langsiktige gjennomsnitt.

Imidlertid, som ethvert verktøy, har AI i handel sine ulemper. En potensiell bekymring er at AIs beslutningsprosess er basert utelukkende på hva den ble opplært til å gjøre. Derfor, hvis maskinlæringsalgoritmene er bygget rundt en skjevhet eller feil, kan det føre til uriktige spådommer og resultater. I tillegg er det alltid en risiko for at for mye avhengighet av teknologi kan føre til at tradere overser markedsindikatorer som ellers ville blitt plukket opp av menneskelig intuisjon.

Fordeler med å bruke handelsalgoritmer

Fordeler med handelsalgoritmer

Til tross for noen av bekymringene rundt algoritmisk handel, er det mange fordeler med å automatisere handler i finansmarkedene.

Først og fremst fjerner handelsalgoritmer følelser fra ligningen. Mennesker kan ofte ta irrasjonelle valg basert på frykt og grådighet når det kommer til å investere. Derimot tar algoritmer logiske avgjørelser basert på historisk og sanntidsdataanalyse alene.

En annen fordel med å bruke handelsalgoritmer er deres evne til å utføre handler i høy hastighet. Dette betyr at investorer kan dra nytte av prisavvik mellom ulike markeder eller børser før menneskelige handelsmenn innser at de eksisterer.

For eksempel har HFT-firmaer vært i stand til å begrense bud-spørsmålene betraktelig fra brøkdeler av cent ned til tusendeler eller til og med milliondeler av en krone gjennom sofistikerte algoritmiske strategier, samtidig som de har redusert kostnadene på grunn av færre menneskelig personell som kreves for å vedlikeholde disse systemene og økt effektivitet.

Studier har vist at automatiserte handelssystemer gir bedre resultater enn manuell handel, spesielt når det gjelder å minimere transaksjonskostnader og oppnå best mulig utførelse. I tillegg gir algoritmisk handel individuelle investorer tilgang til å handle som en institusjonell trader – for eksempel å ha tilgang til mørke bassenger og andre likviditetskilder utilgjengelige for detaljinvestorer når de bruker direkte markedsordrer.

På den annen side kan en ulempe med algoritmisk handel være knyttet til regulatoriske krav. Utviklingen innen algoritmisk handel har ført til regulatoriske oppdateringer som skal sikre at handel drives rettferdig og effektivt. En utfordring som investorer som bruker algoritmer kan møte, er å overholde disse forskriftene, da brudd på dem kan resultere i betydelige juridiske bøter og skade på omdømmet til ens firma.

  • Automatisering av handler i finansmarkeder gjennom handelsalgoritmer har ulike fordeler som å fjerne følelser og ta logiske beslutninger basert på historiske og sanntidsdataanalyser, utføre handler i høy hastighet for å dra nytte av prisavvik, yte bedre enn manuell handel for å minimere transaksjonskostnader og oppnå best utførelse, og gi individuelle investorer tilgang til å handle som en institusjonell trader. Imidlertid kan regulatoriske krav utgjøre en utfordring for investorer som bruker algoritmer for å overholde disse forskriftene for å unngå betydelige juridiske bøter og skade på omdømmet til firmaene deres.

Ulemper med å bruke handelsalgoritmer

Ulemper med handelsalgoritmer

Selv om automatisert handel har mange fordeler, er det også flere ulemper som ikke kan ignoreres. Det er viktig å vurdere disse ulempene før du investerer i algoritmisk handel. Her er noen av problemene som tradere og investorer kan møte når de bruker denne typen strategi.

En av de største ulempene ved å bruke handelsalgoritmer er risikoen for teknologisvikt. Selv om algoritmer er designet for å handle effektivt, kan de bare prestere så godt som teknologien tillater dem. Hvis det er en feil i systemet eller en tilkoblingsfeil, kan det hende at handler ikke blir utført i tide eller i det hele tatt. Dette kan føre til betydelige tap for handelsmenn som utelukkende er avhengige av algoritmer.

I tillegg til teknologifeil, er en annen ulempe med algoritmisk handel markedspåvirkning. Når et stort antall bestillinger legges inn samtidig av tradere som bruker lignende algoritmer, kan det forårsake markedsubalanser som kan påvirke aktivaprisene alvorlig. Dette gjelder spesielt for høyfrekvent handel (HFT), der handler foregår med eksepsjonelt høye hastigheter.

Noen kritikere hevder at algoritmisk handel også kan føre til en økning i volatiliteten i markedene. I følge dette synet har dataprogrammer en tendens til å forsterke små prisbevegelser ved å utløse et stort antall kjøps- eller salgsordrer nesten umiddelbart. Fordi algoritmer ikke tar hensyn til grunnleggende økonomiske faktorer og nyhetshendelser, kan avgjørelsene deres noen ganger skilles fra virkeligheten. Andre hevder imidlertid at denne typen handel faktisk bidrar til å jevne ut volatiliteten ved å gi mer likviditet og gjøre det mulig for handler å utføres mer effektivt.

Investorer bør også være klar over at selv om algoritmer er basert på historiske data og statistiske modeller, kan de ikke forutsi fremtidige hendelser med fullstendig nøyaktighet. Selv om en algoritme har blitt testet tilbake og vist imponerende resultater, betyr det ikke at den vil fungere perfekt under gjeldende markedsforhold. Det er alltid en risiko for at uforutsette endringer i markedsdynamikken kan påvirke ytelsen til en algoritme negativt.

For å si det enkelt, er algoritmisk handel som å kjøre bil på autopilot. Mens teknologien bak selvkjørende biler har kommet langt, er de ennå ikke idiotsikre. Som med algoritmer, er det alltid en risiko for at noe kan gå galt mens du kjører på motorveien. Det betyr ikke at du ikke bør bruke selvkjørende teknologi, men det betyr at du må være årvåken og oppmerksom på potensielle risikoer.

Algoritmetyper og strategier

Til tross for de potensielle ulempene ved å bruke algoritmisk handel, kan denne tilnærmingen fortsatt være en effektiv måte å administrere investeringer på. Det finnes en rekke typer algoritmer og strategier tilgjengelig for tradere, hver med sine egne styrker og svakheter. Her er noen eksempler:

En populær type strategi er trendfølging, der algoritmer analyserer pristrender over tid for å avgjøre om en eiendel forventes å øke eller svekke i verdi. Denne typen strategi kan være spesielt effektiv i markeder som viser klare retningstrender.

En annen type algoritmisk strategi er arbitrage, som innebærer å identifisere prisavvik for identiske eller lignende eiendeler på tvers av forskjellige markeder. Traders kan da tjene på disse avvikene ved å kjøpe lavt i ett marked og selge høyt i et annet.

Multifaktormodeller er en annen populær tilnærming som er avhengig av en omfattende analyse av ulike faktorer som påvirker eiendelsprisene. Disse modellene tar hensyn til økonomiske data, selskapsøkonomi, nyhetshendelser og andre variabler for å generere handler som er basert på mer enn bare tidligere prisbevegelser.

Til slutt velger mange tradere å utvikle sine egne tilpassede algoritmer basert på unik markedsinnsikt eller spesifikke handelsmål. Ved å designe algoritmer skreddersydd spesifikt for deres behov, kan tradere øke sjansene for suksess i markedet.

Totalt sett er det ingen «riktig» måte å implementere handelsalgoritmer på. Valget vil avhenge av en traders individuelle mål, markedsforhold og risikotoleranse. Det er viktig å gjøre undersøkelser og forstå fordelene og ulempene ved hver algoritmisk tilnærming før du integrerer dem i handelsstrategien din.

Arbitrage, Trend-følgende og mer

Som nevnt i forrige seksjon, tilbyr handelsalgoritmer en rekke funksjoner til tradere. De gir en effektiv måte å automatisere og effektivisere handelsprosessen for bedre resultater. En av de viktigste fordelene med å bruke handelsalgoritmer er muligheten til å implementere ulike typer handelsstrategier. Disse strategiene gjør det mulig for tradere å ta informerte beslutninger basert på forhåndsdefinerte regler og kriterier, som kan justeres i henhold til markedsforhold. I denne delen vil vi fordype oss i noen populære algoritmetyper og strategier som tradere ofte er avhengige av.

Arbitrage

En klassisk handelsstrategi er arbitrage. Den er basert på å utnytte prisforskjeller mellom to eller flere markeder. Tanken er å kjøpe en eiendel til en lavere pris i ett marked og selge den til en høyere pris i et annet marked samtidig. Med algoritmisk handel kan arbitrasjemuligheter raskt identifiseres og utnyttes siden programmet kan utføre handler umiddelbart på tvers av flere markeder.

La oss for eksempel si at Nike-aksjen handles til en lavere pris på NASDAQ sammenlignet med prisen på NYSE. En arbitrage ville kjøpe Nike-aksjer på NASDAQ og samtidig selge den til en høyere pris på NYSE og dermed tjene penger på prisforskjellen.

Trend-følgende

En annen vanlig strategi som brukes med algoritmisk handel er trendfølging. Denne strategien er basert på å identifisere trender i aktivapriser gjennom diagramanalyse og forutsi om de sannsynligvis vil fortsette eller reversere. Ved å følge trender søker handelsmenn å utnytte betydelige prisbevegelser.

Trendfølgere bruker vanligvis tekniske analyseverktøy som glidende gjennomsnitt og relative styrkeindekser (RSI) for å identifisere trender og momentum til en eiendel. For eksempel, hvis det har vært en vedvarende oppgang i Apple-aksjen over flere uker eller måneder, kan tradere bruke en algoritmisk tilnærming som trendfølging som bruker forhåndsdefinerte triggere basert på diagrammer for å utføre handler basert på disse observasjonene.

Gjennomsnittlig tilbakevending

I motsetning til trendfølgende, har gjennomsnittlig reversion som mål å identifisere overkjøpte og oversolgte eiendeler. Denne strategien er basert på prinsippet om at prisene har en tendens til å gå tilbake til middelverdien etter å ha nådd ekstreme nivåer. Under denne tilnærmingen kjøper tradere når eiendeler er undervurdert og selger når de er overvurdert og forventer at prisene skal bevege seg tilbake mot gjennomsnittlig prisklasse.

La oss for eksempel vurdere en eiendel som historisk har handlet i en viss prisklasse, men som uventet stiger opp eller ned. Gjennomsnittlige reverseringshandlere vil vente til eiendelen går tilbake til prisnivået før hendelsen før de utfører handler matematisk.

Implementering av strategi

Det er viktig å merke seg at selv om algoritmer kan programmeres med en spesifikk handelsstrategi, bør disse programmene ikke sees på som en sølvkuleløsning for investering. Nøyaktigheten og suksessen til beslutninger tatt av en algoritme er avhengig av kvaliteten på datainndata, markedsvolatilitet og andre faktorer utenfor handelsmenns kontroll.

I tillegg kan noen strategier fungere bedre i visse markeder enn andre. For eksempel kan en trendfølgende strategi være passende for trendmarkeder, men kan ikke fungere like godt i sidelengs eller hakkete markeder.

Backtesting

For å redusere potensielle risikoer ved å bruke feilaktige strategier eller inputdata av dårlig kvalitet, er handelsmenn ofte avhengige av å tilbaketeste disse strategiene mot historiske data ved hjelp av algoritmisk handel. Dette lar dem simulere ytelsen til en bestemt handelsstrategi over en periode før de tar den i bruk i live handler.

Backtesting gir innsikt i hvordan ulike strategier har prestert under varierende markedsforhold, noe som gir tillit og risikobeskyttelse ved bruk av automatiserte algoritmer.

Oppsummert er det flere typer algoritmiske handelsstrategier som kan implementeres gjennom automatiserte algoritmer som arbitrage, trendfølging, gjennomsnittlig reversion og mer. Selv om disse strategiene har noen fordeler som rask gjennomføringstid, kostnadseffektivitet og skalerbarhet, bør tradere være forsiktige når de bruker dem og sikre at strategiene er tilstrekkelig testet og er kompatible med gjeldende markedsforhold.