Strategie inwestycyjne w kryptowalutach: Odkrywanie potencjalnych możliwości na rynku kryptowalut

By Arslan Butt

Wyobraźmy sobie taką sytuację: Jest ciepły niedzielny poranek, a ty od niechcenia spoglądasz na swój telefon i zdajesz sobie sprawę, że twoja inwestycja w kryptowaluty gwałtownie wzrosła w ciągu nocy. Nagle zarobiłeś fortunę bez kiwnięcia palcem! Wierz lub nie, ale ten wymarzony scenariusz stał się rzeczywistością dla wielu inwestorów, którzy opracowali skuteczne strategie kryptowalutowe. Jak oni to zrobili? Czy ich wybory były tylko szczęściem, czy dobrze skalkulowanym posunięciem? W tym wpisie na blogu odkryjemy sekrety udanych strategii inwestycyjnych w kryptowalutach, abyś mógł być kolejną osobą, która podzieli się podobną historią zmieniającą życie. Trzymaj się mocno, ponieważ ta pouczająca przejażdżka może po prostu sprawić, że z zyskiem zanurkujesz w świat walut cyfrowych.

Istnieje kilka strategii inwestowania w kryptowaluty, które inwestorzy mogą wykorzystać, aby zminimalizować ryzyko i potencjalnie zwiększyć zyski. Obejmują one dywersyfikację w wielu kryptowalutach, wykorzystywanie uśredniania kosztów w dolarach do uśredniania ceny zakupu w czasie, ustalanie konkretnych celów inwestycyjnych i celów oraz przeprowadzanie dokładnych badań w celu zidentyfikowania wysokowydajnych projektów o solidnych podstawach. Ponadto ważne jest, aby mieć długoterminową perspektywę, być na bieżąco z trendami rynkowymi i zabezpieczyć swoje inwestycje za pomocą odpowiednich rozwiązań do przechowywania, takich jak zimne portfele. Podobnie jak w przypadku każdej strategii inwestycyjnej, przed dokonaniem jakichkolwiek znaczących inwestycji w kryptowaluty należy skonsultować się z doradcą finansowym lub przeprowadzić własne badania.

Strategie inwestycyjne w kryptowalutach

Immediate Connect 2

Jeśli chodzi o strategie inwestycyjne w kryptowaluty, nie ma jednego uniwersalnego podejścia. Różne strategie sprawdzają się w przypadku różnych inwestorów, w zależności od ich celów i poziomów tolerancji ryzyka. Niektórzy inwestorzy preferują inwestycje długoterminowe, podczas gdy inni wolą ruchy krótkoterminowe. W tej sekcji omówimy niektóre z najpopularniejszych strategii inwestycyjnych w kryptowaluty.

Jedną z popularnych strategii jest strategia „kup i trzymaj”. Strategia ta polega na zakupie kryptowaluty o dużym potencjale i utrzymywaniu jej przez dłuższy okres, powiedzmy pięć lat lub dłużej. Pomysł polega na inwestowaniu w kryptowalutę, która ma wysoki potencjał wzrostu w długim horyzoncie czasowym. Na przykład, inwestor mógł zainwestować w Bitcoina w 2011 roku i trzymać go do 2021 roku, kiedy to jego wartość osiągnęła rekordowy poziom.

Inną popularną strategią jest uśrednianie kosztów w dolarach (DCA). Strategia ta polega na inwestowaniu niewielkich kwot pieniędzy w określoną kryptowalutę w regularnych odstępach czasu, niezależnie od warunków rynkowych. Idea stojąca za DCA jest podobna do koncepcji planu emerytalnego 401(k), w którym inwestor regularnie wpłaca pieniądze niezależnie od tego, co dzieje się na giełdzie. Inwestując regularnie w kryptowaluty w czasie, inwestor może ograniczyć część ryzyka związanego z niestabilnymi rynkami.

Day trading to kolejna popularna strategia inwestowania w kryptowaluty. Jednak day trading wymaga znacznej wiedzy i doświadczenia w analizie technicznej, a także umiejętności podejmowania szybkich decyzji w oparciu o zmiany warunków rynkowych. Częsty handel kryptowalutami może być ryzykowny, biorąc pod uwagę zmienność kryptowalut; jednak może również oferować wyższe zyski, jeśli jest wykonywany prawidłowo.

Dodatkowo obstawianie tokenów lub uczestnictwo w zdecentralizowanych protokołach finansowych (DeFi) może przynieść odsetki od inwestycji, zapewniając długoterminowe możliwości dochodu pasywnego, a jednocześnie możliwość wypłaty lub handlu monetami w dowolnym momencie.

Mając na uwadze te różne strategie inwestycyjne, ważne jest, aby określić, czy chcesz dokonać inwestycji długoterminowej, czy krótkoterminowej.

Krótkoterminowe a długoterminowe

Inwestując w kryptowaluty, jedną z pierwszych decyzji, jakie inwestor musi podjąć, jest decyzja, czy przyjąć podejście długoterminowe czy krótkoterminowe.

Strategia długoterminowa polega na zakupie kryptowaluty i utrzymywaniu jej przez dłuższy czas, zwykle ponad rok. Inwestorzy długoterminowi wierzą, że kryptowaluta, w którą inwestują, ma duży potencjał i z czasem jej wartość wzrośnie. Wierzą, że utrzymując swoją inwestycję przez kilka lat, zmaksymalizują swoje zyski.

Niektórzy inwestorzy nie mają jednak cierpliwości, by czekać latami na zyski ze swoich inwestycji. Wolą być bardziej aktywni i uczestniczyć w krótkoterminowych ruchach, takich jak day trading lub swing trading. Strategie te wymagają szybkiego podejmowania decyzji w oparciu o warunki rynkowe i wymagają znacznej wiedzy z zakresu analizy technicznej.

Podczas gdy krótkoterminowe ruchy mogą oferować wyższe zyski w krótszym czasie, jeśli zostaną wykonane prawidłowo, wiążą się one również z wyższym ryzykiem, biorąc pod uwagę zmienność kryptowalut. Z drugiej strony, inwestycje długoterminowe wiążą się z mniejszym ryzykiem, ale przyniosą ogromne zyski dopiero po kilku latach.

Wybór między podejściem krótkoterminowym a długoterminowym jest jak wybieranie ubrań z szafy. Zależy to od tego, jaką aktywność planujesz wykonywać w ciągu dnia; szorty są najlepsze do uprawiania sportu, podczas gdy odzież biurowa może być odpowiednia na formalne wydarzenia. Dlatego ważne jest, aby wziąć pod uwagę swoje cele i harmonogram, rozważając obie opcje; zastosuj dowolną strategię, która pasuje do Twojego celu bez ograniczania stabilności finansowej.

Niezależnie od tego, która strategia inwestycyjna najbardziej ci odpowiada, ważne jest, aby inwestorzy mieli plan, dywersyfikowali swoje wybory portfelowe, rozumieli, jak trendy działają z kryptowalutami i zawsze ćwiczyli dobre zarządzanie ryzykiem.

  • Inwestując w kryptowaluty, inwestorzy muszą wybrać między podejściem krótkoterminowym a długoterminowym. Krótkoterminowe ruchy oferują wyższe zyski, ale także wiążą się z wyższym ryzykiem, podczas gdy długoterminowe inwestycje wiążą się z mniejszym ryzykiem, ale zapewniają zyski po kilku latach. Wybór strategii powinien opierać się na celach i harmonogramie, nie ograniczając stabilności finansowej. Niezależnie od przyjętego podejścia, ważne jest, aby mieć plan, zdywersyfikować wybór portfela i zrozumieć, jak trendy działają z kryptowalutami, aby ćwiczyć dobre zarządzanie ryzykiem.

Dywersyfikacja portfela

Inwestowanie w kryptowaluty może być grą wysokiego ryzyka i wysokich zysków. Jak w przypadku każdej innej inwestycji, ważna jest dywersyfikacja portfela, aby zminimalizować ryzyko i zmaksymalizować potencjalne zyski. Dywersyfikacja polega na inwestowaniu w różne aktywa, które nie zachowują się tak samo w różnych warunkach rynkowych.

Jeśli chodzi o kryptowaluty, dywersyfikacja może oznaczać inwestowanie w różne rodzaje monet, takie jak Bitcoin, Ethereum i altcoiny. Może to również oznaczać inwestowanie w różne sektory rynku kryptowalut, takie jak zdecentralizowane finanse (DeFi) lub niewymienialne tokeny (NFT).

Załóżmy na przykład, że inwestujesz wszystkie swoje pieniądze w jedną kryptowalutę, która według Ciebie gwałtownie zyska na wartości. Jeśli kryptowaluta nagle spadnie z powodu nieprzewidzianych okoliczności lub zmienności rynku, możesz stracić wszystko. Jeśli jednak zamiast tego zdywersyfikowałbyś swoje inwestycje na kilka kryptowalut i sektorów, wówczas strata z jednej monety nie byłaby tak znacząca w porównaniu z zyskami z innych.

Innym sposobem dywersyfikacji jest alokacja aktywów. Obejmuje to rozłożenie inwestycji na wiele klas aktywów, takich jak akcje, obligacje, nieruchomości i kryptowaluty. Posiadając mieszankę tych aktywów w swoim portfelu, możesz zmniejszyć ogólne ryzyko i prawdopodobnie osiągnąć wyższe zyski w czasie.

Według badań przeprowadzonych przez Vanguard Group w 2019 r., inwestorzy posiadający dobrze zdywersyfikowany portfel akcji i obligacji mają tendencję do osiągania lepszych wyników niż inwestorzy posiadający skoncentrowane portfele w perspektywie długoterminowej. Dowodzi to, że dywersyfikacja ma kluczowe znaczenie dla osiągnięcia stabilnych zwrotów przy jednoczesnym zminimalizowaniu ryzyka.

Niektórzy inwestorzy mogą argumentować, że umieszczenie wszystkich jajek w jednym koszyku pozwala im skupić się na jednej klasie aktywów i zdobyć większą wiedzę na jej temat. Takie podejście naraża ich jednak na nadmierne ryzyko i zmniejsza szanse na odzyskanie strat.

Z drugiej strony, niektórzy eksperci mogą sugerować inwestowanie we wschodzące monety o wysokim potencjale wzrostu jako sposób na dywersyfikację. Chociaż może to być skuteczna strategia, wiąże się ona również z wyższym poziomem ryzyka ze względu na brak danych historycznych lub trendów rynkowych.

Jeśli chodzi o dywersyfikację portfela, wydajna platforma transakcyjna może zrobić różnicę. Nasza nowa platforma transakcyjna, Immediate Connectmoże być niezbędnym narzędziem dla inwestorów, którzy chcą zdywersyfikować swoje aktywa. Immediate Connect obsługuje różnorodne aktywa, umożliwiając kompleksowe i zdywersyfikowane podejście do handlu. Warto zauważyć, że Immediate Connect jest własnością tej samej organizacji, która prowadzi ten blog, i podobnie jak w przypadku każdej inwestycji, ważne jest, aby dokładnie zbadać i rozważyć ryzyko przed zaangażowaniem się w handel”.

Dywersyfikacja to nie tylko rozproszenie inwestycji. Chodzi o inwestowanie w różne aktywa, które wzajemnie się uzupełniają i zachowują inaczej w różnych warunkach rynkowych. Następnie omówimy, jak analizować rynek kryptowalut, aby pomóc w maksymalizacji zysków.

Analiza rynku dla inwestycji w kryptowaluty

Inwestowanie w kryptowaluty wymaga czegoś więcej niż tylko kupowania monet na ślepo. Podejmowanie świadomych decyzji wymaga znajomości trendów rynkowych, wyników monet i analizy wiadomości dotyczących kryptowalut.

Jedną z ważnych kwestii podczas analizy rynku jest zrozumienie kapitalizacji rynkowej. Całkowita podaż, rankingi w wyszukiwarkach i dynamika społeczności to znaczące czynniki, które mogą wpływać na wartość monety, a tym samym na jej potencjalny zwrot z inwestycji (ROI).

Na przykład, podczas pierwszej oferty monet (ICO) w 2014 r., Ethereum miało ograniczoną podaż w porównaniu do Bitcoina i wykazało obiecujący potencjał innowacyjny. Doprowadziło to do jego udanego uruchomienia z ROI wynoszącym około 3892x od momentu uruchomienia, co pokazuje znaczenie wczesnej identyfikacji udanych projektów.

Podczas gdy wskaźniki z przeszłości, takie jak innowacyjność i dobrze opracowane whitepapers, niekoniecznie gwarantują sukces, mogą zapewnić wgląd w potencjalny przyszły wzrost. Ważne jest, aby przed dokonaniem inwestycji dokładnie zbadać fundamenty danej monety.

Kolejnym kluczowym aspektem podczas analizy rynku kryptowalut jest bycie na bieżąco z regulacjami i nowościami branżowymi. Zmiany w przepisach rządowych dotyczących kryptowalut lub partnerstwa między firmami mogą znacząco wpłynąć na trendy rynkowe.

Dlatego też bycie na bieżąco z bieżącymi sprawami dotyczącymi inwestycji w kryptowaluty można porównać do śledzenia codziennych prognoz pogody podczas planowania jakichkolwiek zajęć na świeżym powietrzu – to konieczność!

Równie ważne jest ustalenie realistycznych oczekiwań podczas inwestowania w kryptowaluty. Zmienny charakter rynków kryptowalutowych oznacza, że ceny mogą ulegać gwałtownym wahaniom w ciągu zaledwie kilku godzin. W związku z tym inwestorzy muszą nauczyć się przewidywać wahania rynkowe i odpowiednio podejmować świadome decyzje.

Analiza rynku kryptowalut to ciągły proces, który wymaga starannego rozważenia i analizy. Prowadząc badania i będąc na bieżąco z najnowszymi wydarzeniami, inwestorzy mogą zyskać przewagę przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych. Następnie omówimy skuteczne sposoby zarządzania ryzykiem w inwestycjach kryptowalutowych.

Monety

Jeśli chodzi o inwestowanie w kryptowaluty, zrozumienie najnowszych trendów i wybór odpowiednich monet może mieć ogromne znaczenie dla maksymalizacji zysków. Pierwszym krokiem do wyboru dobrej monety jest zbadanie jej podstaw, takich jak technologia, zespół programistów, przypadki użycia i zapotrzebowanie rynku. Jednym ze sposobów jest czytanie artykułów informacyjnych i białych ksiąg.

Skuteczną techniką analizy trendów jest analiza techniczna. Analitycy techniczni badają dane rynkowe z przeszłości, głównie ceny i wolumen obrotu, aby zidentyfikować wzorce wskazujące na przyszłe zmiany kierunku. Niektóre z popularnych narzędzi analizy technicznej obejmują poziomy wsparcia i oporu, średnie kroczące i wskaźniki siły względnej. Inwestorzy często próbują również powiązać przyczyny wzrostu cen z wydarzeniami mającymi miejsce poza rynkami inwestycyjnymi.

Kolejnym istotnym czynnikiem przy wyborze kryptowalut jest zrozumienie różnic w ich potencjalnych zwrotach. Niektóre altcoiny oferują niesamowite zyski w ciągu kilku tygodni, ponieważ są niedowartościowane w porównaniu do Bitcoina lub Ethereum. Na przykład Stellar Lumens wzrosły o 500% tydzień do tygodnia ze względu na postępy w protokole sieciowym w 2022 roku. Kluczowe znaczenie ma również wybór monet w oparciu o ich obecną kapitalizację rynkową lub kapitalizację rynkową.

Na przykład monety o niskiej kapitalizacji mają ogromny potencjał wzrostu, ale są słabo widoczne ze względu na mniejszą uwagę inwestorów, podczas gdy monety o wysokiej kapitalizacji, takie jak Bitcoin, są znacznie bardziej stabilne, ale nie są tak opłacalne dla wzrostu inwestycji.

Ponadto inwestorzy mogą porównać kryptowaluty z tradycyjnymi aktywami, takimi jak akcje i forex. Niezwykle niestabilne akcje mogą dać inwestorom pewien wgląd w zyskowne altcoiny, ponieważ oba mają tendencję do dzielenia podobnego ryzyka, takiego jak utrata wartości w krótkim okresie. W przeciwieństwie do Forex, gdzie można znaleźć wyższe zakresy stabilności, ponieważ na inwestycje walutowe duży wpływ mają czynniki takie jak polityka pieniężna.

Wreszcie, należy pamiętać, że nawet dobrze znane kryptowaluty mogą napotkać wyzwania, jeśli ich wady technologiczne pojawią się później – tak jak w przypadku ograniczeń skalowalności Bitcoina, które skutkowały wolniejszymi transakcjami w godzinach dużego wolumenu.

Jednocześnie sceptycyzm nie powinien przesłaniać obiecujących możliwości inwestycyjnych.

Na przykład, inteligentne kontrakty Ethereum pozwalają platformie na wykonywanie złożonych transakcji, a jej brak skalowalności nie zniechęcił inwestorów do dodania jej do swojego portfela inwestycyjnego. Ważne jest jednak, aby mieć oko na te wyzwania podczas inwestowania w poszczególne kryptowaluty.

Przyjrzyjmy się narzędziom, które możemy zastosować, aby zarządzać ryzykiem związanym z inwestowaniem w kryptowaluty.

Zarządzanie ryzykiem w inwestowaniu w kryptowaluty

Kryptowaluty wiążą się z szeregiem zagrożeń, w tym ze zmiennością rynku, włamaniami hakerskimi, zmianami przepisów i kwestiami cyberbezpieczeństwa.

Dlatego inwestorzy muszą ustanowić zasady, które zminimalizują potencjalne straty i zwiększą ogólną rentowność.

Jednym ze sposobów zarządzania ryzykiem jest dywersyfikacja. Dywersyfikacja generalnie oznacza rozłożenie inwestycji na różne klasy aktywów, tak aby niekorzystne zdarzenie występujące w jednej konkretnej klasie aktywów nie miało zbyt dużego wpływu na portfel. Regularne dodawanie aktywów o niskim ryzyku, takich jak obligacje lub fundusze ETF, pomaga znacznie zmniejszyć zmienność portfela i zmaksymalizować długoterminowe zyski.

Innym ważnym aspektem zarządzania ryzykiem jest posiadanie solidnej strategii wyjścia z inwestycji. Inwestorzy muszą ustalić wyraźne punkty sprzedaży dla każdej pozycji w oparciu o ceny historyczne lub często monitorowane poziomy wsparcia/oporu. Opracowanie starannie przemyślanych punktów wejścia i wyjścia może pomóc w zabezpieczeniu się przed wstrząsami rynkowymi.

Inwestorzy powinni zawsze starać się przechowywać część swoich aktywów offline w portfelu sprzętowym, takim jak Ledger Nano S, który jest mniej podatny na ataki w porównaniu z portfelami typu hot wallets, takimi jak Metamask Wallets, służącymi wyłącznie do przechowywania online. Poza tym strategie bezpieczeństwa obejmują śledzenie haseł do portfeli; uwierzytelnianie dwuskładnikowe powinno być włączone dla wszystkich kont połączonych z portfelami online.

Wreszcie, innym sposobem zarządzania ryzykiem podczas inwestowania w kryptowaluty jest przeprowadzanie regularnych ocen całego rynku – wydarzenia rozgrywające się wokół ruchów kryptowalut na całym świecie mogą pomóc w określeniu punktów wejścia lub zmianie niektórych pozycji, zmniejszając w ten sposób możliwe straty inwestycyjne.

Nie oznacza to jednak ciągłej obsesji na punkcie zmian rynkowych, ponieważ impulsywne podejmowanie decyzji skutkuje ruchami wysokiego ryzyka. Przewidywanie przyszłego rozwoju sytuacji w branży kryptowalut jest również podejściem, które niektórzy inwestorzy mogą przyjąć, pomagając w ten sposób przewidzieć potrzebę zmian w polityce.

Ogólnie rzecz biorąc, dzięki zrozumieniu aktualnych trendów i podstaw monet, dywersyfikacji portfela, stworzeniu solidnej strategii wyjścia z inwestycji i wykorzystaniu zimnych portfeli do większości długoterminowych potrzeb związanych z przechowywaniem, możesz skutecznie zarządzać ryzykiem i optymalizować rentowność inwestowania w kryptowaluty.

Wskazówki ekspertów dotyczące budowania portfela kryptowalut

Wskazówki dotyczące strategii inwestycyjnych

Zbudowanie solidnego portfela jest kluczem do osiągnięcia sukcesu w inwestycjach w kryptowaluty. Ale jak zbudować takie portfolio? W tej sekcji przedstawimy porady ekspertów, jak to zrobić.

Przede wszystkim zaleca się inwestowanie w dobrze ugruntowane kryptowaluty, takie jak Bitcoin (BTC) i Ethereum (ETH), które mają udokumentowaną stabilność w czasie. Ograniczenie posiadanych środków tylko do tych dwóch monet stanowi bardzo mocną podstawę i zapewnia inwestorowi pewien poziom stabilności. Podczas gdy Bitcoin służy przede wszystkim jako magazyn wartości w celu ochrony przed inflacją, platforma inteligentnych kontraktów Ethereum staje się jedną z najbardziej wszechstronnych sieci dla zdecentralizowanych finansów lub aplikacji „DeFi”, co jest również ekscytującą drogą dla inwestorów.

Po drugie, wielkość rynku i dynamika społeczności są ważnymi wskaźnikami, które mogą wskazywać na obiecujące projekty, w które warto inwestować. Prowadząc szeroko zakrojone badania i analizy, można wyszukać nadchodzące ICO z rozsądnymi białymi księgami, silnymi zespołami programistów, rozsądnymi kapitalizacjami rynkowymi w momencie uruchomienia i wczesnymi poziomami zainteresowania społeczności. Ta należyta staranność znacznie obniża ryzyko inwestycyjne, zapewniając jednocześnie możliwości uzyskania znacznych zwrotów.

W przypadku każdego podejścia inwestycyjnego kluczowa jest dywersyfikacja w ramach wielu dobrych projektów. Podczas gdy zdecydowana większość kryptowalut może upaść w negatywnych cyklach informacyjnych lub upaść z powodu braku adopcji, dywersyfikacja w wielu silnych projektach często przynosi z czasem zdrowe korzyści. Podobnie jak w przypadku każdej tradycyjnej klasy aktywów, a także samych kryptowalut – dywersyfikacja zapewnia pewien poziom izolacji przed nieznanymi przyszłymi wydarzeniami w przestrzeni kryptograficznej.

Jeśli chodzi o wybór konkretnych aktywów do portfela, pomocne może być wykorzystanie wskaźników finansowych tam, gdzie to możliwe. Kapitalizacja rynkowa (MCAP), wolumen obrotu, dzienni aktywni użytkownicy (DAU), całkowite zainwestowane fundusze pierwotnej sprzedaży ICO i podaż w obiegu to ważne kryteria, które należy wziąć pod uwagę. Dywersyfikacja portfela na różne kryptowaluty o różnych kapitalizacjach rynkowych, wolumenach i przypadkach użycia zmniejsza ryzyko ekspozycji na jedno konkretne aktywo lub segment rynku.

Teraz, gdy omówiliśmy kilka wskazówek ekspertów dotyczących budowania portfela kryptowalut, przyjrzyjmy się, jak odnoszący sukcesy inwestorzy poruszali się po swoich przedsięwzięciach inwestycyjnych.

Uczenie się od odnoszących sukcesy inwestorów

Jednym z najbardziej satysfakcjonujących aspektów inwestowania na rynku kryptowalut jest uczenie się od tych, którzy już osiągnęli wielki sukces w branży. Eksperci ci zapewniają nieocenione lekcje i wgląd w rynek, co może pomóc w podejmowaniu lepszych decyzji.

Pierwszym przykładem wartym podkreślenia jest sukces Ethereum. Dzięki zwrotowi z inwestycji w wysokości około 3892x od czasu uruchomienia w 2014 r., technologia blockchain Ethereum skutecznie służy jako wszechstronna platforma dla zdecentralizowanych aplikacji finansowych (DeFi). Jest to świetne studium przypadku obejmujące to, jak solidna analiza w połączeniu z przekonaniem może prowadzić do wyjątkowych zwrotów.

Innym aspektem, który należy wziąć pod uwagę, ucząc się od odnoszących sukcesy inwestorów, są trendy i analiza nastrojów, które są cennymi wskazówkami do identyfikowania zyskownych możliwości w sferze kryptowalut. Obserwując zarówno ruchy społeczne, jak i gospodarcze za pomocą metod badawczych, takich jak analiza techniczna lub obserwacja cykli informacyjnych, inwestor może stworzyć elastyczną strategię, która zapewnia potencjalne zyski w czasie.

Uczenie się od inwestorów, którym się nie powiodło, również stanowi cenną lekcję. Jednym z powszechnych błędów popełnianych przez wielu inwestorów jest nieprzestrzeganie zasad zarządzania ryzykiem. Z kolei inwestują wszystkie swoje środki w jeden projekt lub za jednym zamachem, co prowadzi do utraty ogromnych kwot pieniędzy z dnia na dzień, jeśli coś pójdzie nie tak. Dlatego też niezwykle ważne jest przyjęcie odpowiednich środków zarządzania ryzykiem przed alokacją jakiegokolwiek kapitału w kryptowalutę.

Inteligentne techniki zarządzania pieniędzmi służą zarówno codziennym traderom, jak i długoterminowym inwestorom. Pomagają one wyeliminować emocje z procesu podejmowania decyzji – co może być czynnikiem, który może prowadzić do większych strat niż zysków. Na przykład, równomierne budowanie portfela w czasie i uwzględnianie zarówno zysków, jak i strat podczas wykonywania transakcji może lepiej zapewnić zdrowe zwroty.

Ucząc się od odnoszących sukcesy inwestorów i przyjmując ich strategie i techniki, możemy osiągnąć wyższy poziom wglądu w pojawiające się trendy, jednocześnie minimalizując własne ryzyko.