Ξεκλειδώνοντας την ισχύ της αυτοματοποιημένης διαπραγμάτευσης με αλγορίθμους

By Arslan Butt

Φανταστείτε αυτό: Οι φιλόδοξοι έμποροι παίρνουν αποφάσεις σε κλάσματα δευτερολέπτου, φωνάζοντας τις εντολές τους στο χαοτικό χώρο των συναλλαγών. Τώρα, προχωρήστε γρήγορα στο 2023 – οι αίθουσες συναλλαγών έχουν γίνει τρομακτικά ήσυχες, καθώς η τεχνολογία αιχμής έχει μεταμορφώσει τον κλάδο με εκπληκτική ακρίβεια και ταχύτητα. Εισάγετε τους αυτοματοποιημένους αλγόριθμους συναλλαγών – την κινητήρια δύναμη πίσω από αυτή τη σιωπηλή επανάσταση. Σε αυτό το blog post, θα βουτήξουμε βαθιά στον τρόπο με τον οποίο αυτοί οι ψηφιακοί εγκέφαλοι έχουν ξεκλειδώσει τις πραγματικές δυνατότητες των συναλλαγών και έχουν διαμορφώσει μια νέα εποχή χρηματοοικονομικής καινοτομίας που θα σας ξετρελάνει! Αλλά πρώτα, δέστε τις ζώνες σας καθώς θα σας πάμε σε μια συναρπαστική διαδρομή που συγκρίνει τους αγώνες υψηλής ταχύτητας της Φόρμουλα Ένα με τον συναρπαστικό κόσμο των αλγοριθμικών συναλλαγών.

Οι αλγόριθμοι διαπραγμάτευσης, γνωστοί και ως αλγοριθμικές συναλλαγές ή algo-trading, χρησιμοποιούν μαθηματικά μοντέλα και προκαθορισμένους κανόνες για την ανάλυση των δεδομένων της αγοράς και την αυτόματη τοποθέτηση εντολών συναλλαγών. Αυτά τα προγράμματα μπορούν να εντοπίσουν τάσεις, μοτίβα και άλλους δείκτες που οι έμποροι θα μπορούσαν ενδεχομένως να χάσουν με τη χειροκίνητη ανάλυση. Αφαιρώντας τα ανθρώπινα συναισθήματα από τη διαδικασία και εκτελώντας συναλλαγές σε υψηλές ταχύτητες, η αλγο-διαπραγμάτευση μπορεί να συμβάλει στην αύξηση της αποτελεσματικότητας και της κερδοφορίας των επενδυτών.

Λειτουργικότητα αλγορίθμου συναλλαγών

Immediate Connect 1

Η αυτοματοποιημένη διαπραγμάτευση με χρήση αλγορίθμων παρέχει πολλά πλεονεκτήματα για τους εμπόρους, οι οποίοι επιθυμούν να εξαλείψουν τη συναισθηματική πτυχή των συναλλαγών και να βελτιστοποιήσουν τη διαδικασία λήψης αποφάσεων. Βασιζόμενοι σε προγράμματα υπολογιστών για τη λήψη αποφάσεων αγοράς και πώλησης βάσει προκαθορισμένων κανόνων, οι επενδυτές μπορούν να επωφεληθούν από την ταχύτητα, την ακρίβεια και την αποτελεσματικότητα στην εκτέλεση των συναλλαγών. Οι αλγόριθμοι έχουν διάφορες μορφές και χαρακτηριστικά, αλλά όλοι μοιράζονται κάποιες βασικές λειτουργίες που τους καθιστούν κατάλληλους για καθημερινές συναλλαγές.

Η πρωταρχική έννοια που διέπει τις αλγοριθμικές συναλλαγές είναι η αυτοματοποίηση. Ένας αλγόριθμος είναι ένα σύνολο προκαθορισμένων οδηγιών που χρησιμοποιεί ένα πρόγραμμα υπολογιστή για να εκτελέσει συγκεκριμένες λειτουργίες χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Η διαπραγμάτευση με αλγορίθμους επιτρέπει στους επενδυτές να αυτοματοποιήσουν τις επενδυτικές τους στρατηγικές, θέτοντας κανόνες για το πότε θα εισέλθουν ή θα εξέλθουν από μια θέση με βάση τεχνικούς ή θεμελιώδεις δείκτες. Για παράδειγμα, ένας αλγόριθμος μπορεί να προγραμματιστεί να αγοράζει μια μετοχή μόνο όταν ο κινητός μέσος όρος των 50 ημερών της περνάει πάνω από τον κινητό μέσο όρο των 200 ημερών.

Ένα παράδειγμα του τρόπου με τον οποίο οι αλγόριθμοι μπορούν να βελτιώσουν την απόδοση των συναλλαγών είναι η χρήση οριακών εντολών. Η εντολή ορίου είναι μια εντολή που δίνεται σε έναν χρηματιστή να αγοράσει ή να πουλήσει ένα αξιόγραφο σε μια συγκεκριμένη τιμή ή κάτω από αυτήν. Οι οριακές εντολές μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την ελαχιστοποίηση της ολίσθησης, η οποία συμβαίνει όταν η αγορά κινείται ενάντια στη θέση ενός επενδυτή κατά την εκτέλεση μιας εντολής. Με τη χρήση αλγορίθμων για την αυτόματη διαχείριση των οριακών εντολών, οι έμποροι μπορούν να εξασφαλίσουν καλύτερες τιμές εκτέλεσης χωρίς να χρειάζεται να παρακολουθούν συνεχώς τις τιμές.

Ένα άλλο ουσιαστικό χαρακτηριστικό των αλγοριθμικών συναλλαγών είναι το backtesting. Η αντίστροφη δοκιμή περιλαμβάνει τη δοκιμή ιστορικών δεδομένων σε σύγκριση με τις παραμέτρους ενός αλγορίθμου για να αναλυθεί πώς θα είχε αποδώσει υπό διαφορετικές συνθήκες της αγοράς στο παρελθόν. Οι συναλλασσόμενοι μπορούν να χρησιμοποιούν αποτελεσματικά το backtesting αναλύοντας τις μετρήσεις απόδοσης των διαφόρων αλγοριθμικών μοντέλων και να βελτιστοποιούν τις στρατηγικές τους αναλόγως.

Οι συναλλασσόμενοι με αλγόριθμους βασίζονται επίσης στην επεκτασιμότητα των αλγορίθμων ως ένα σημαντικό πλεονέκτημα, επειδή πολλές στρατηγικές απαιτούν σημαντική αποδοτικότητα κεφαλαίου για τη δημιουργία κέρδους. Οι αλγόριθμοι παρέχουν υψηλό βαθμό επεκτασιμότητας, επειδή μπορούν να χειριστούν ταυτόχρονα πολλαπλές θέσεις και όγκους συναλλαγών χωρίς να διακυβεύεται η ταχύτητα εκτέλεσης ή η ακρίβεια.

Επιπλέον, για να ενισχύσουν περαιτέρω την επεκτασιμότητα των στρατηγικών τους, οι algo-traders μπορούν να αξιοποιήσουν πλατφόρμες διαπραγμάτευσης αιχμής, όπως η Immediate Connect. Αυτή η καινοτόμος πλατφόρμα ενσωματώνεται απρόσκοπτα με αλγορίθμους, προσφέροντας ισχυρά χαρακτηριστικά κλιμάκωσης που επιτρέπουν στους συναλλασσόμενους να διαχειρίζονται αποτελεσματικά πολλαπλές θέσεις και όγκους συναλλαγών ταυτόχρονα. Το Immediate Connect διασφαλίζει ότι η ταχύτητα και η ακρίβεια εκτέλεσης παραμένουν αδιαπραγμάτευτες, επιτρέποντας στους συναλλασσόμενους να μεγιστοποιήσουν το δυναμικό κέρδους τους, αξιοποιώντας παράλληλα σημαντικές κεφαλαιακές αποδοτικότητες.

Αυτοματοποιημένη διαδικασία και λήψη αποφάσεων

Η πρωταρχική λειτουργία των αλγορίθμων στις συναλλαγές είναι η αυτοματοποίηση της διαδικασίας λήψης αποφάσεων, η οποία μπορεί να βοηθήσει τους συναλλασσόμενους να αποφύγουν τη συναισθηματική προκατάληψη και την παρορμητική συμπεριφορά που μπορεί να επηρεάσει αρνητικά τα αποτελέσματα των συναλλαγών. Η αυτοματοποιημένη διαπραγμάτευση επιτρέπει στους εμπόρους να δοκιμάζουν υποθέσεις της αγοράς σε πραγματικό χρόνο, χρησιμοποιώντας συστήματα διαπραγμάτευσης βασισμένα σε κανόνες, όπου προκαθορισμένες συνθήκες ενεργοποιούν αποφάσεις εισόδου ή εξόδου από την αγορά.

Οι αυτοματοποιημένες συναλλαγές λειτουργούν με βάση μερικές θεμελιώδεις αρχές. Πρώτον, τα αυτοματοποιημένα συστήματα χρειάζονται πρόσβαση σε αξιόπιστες πηγές δεδομένων που παρέχουν ακριβείς και έγκαιρες πληροφορίες σχετικά με τα χρηματοπιστωτικά μέσα. Τα δεδομένα αυτά μπορούν να ληφθούν από διάφορες πηγές, όπως χρηματιστήρια, πάροχοι οικονομικών ειδήσεων ή εξειδικευμένοι προμηθευτές δεδομένων που συγκεντρώνουν δεδομένα της αγοράς.

Στη συνέχεια, η αυτοματοποιημένη διαπραγμάτευση απαιτεί σαφώς καθορισμένα κριτήρια για την έναρξη συναλλαγών με βάση συγκεκριμένους δείκτες της αγοράς. Για παράδειγμα, οι τεχνικοί αναλυτές χρησιμοποιούν διαγράμματα και δείκτες όπως κινητούς μέσους όρους και γραμμές τάσης για να εντοπίσουν τις τρέχουσες τάσεις των τιμών και τα σημεία εισόδου ή εξόδου από μια θέση.

Η τρίτη κρίσιμη πτυχή των αυτοματοποιημένων συναλλαγών είναι η δρομολόγηση εντολών. Η δρομολόγηση εντολών αναφέρεται στη διαδικασία αποστολής εντολών που δημιουργούνται από έναν αλγόριθμο στο κατάλληλο χρηματιστήριο ή στον αρμόδιο διαπραγματευτή για εκτέλεση. Οι διαδρομές εντολών δημιουργούνται με τη χρήση προκαθορισμένης λογικής δρομολόγησης που λαμβάνει υπόψη διάφορους παράγοντες που επηρεάζουν την εκτέλεση εντολών, όπως η ρευστότητα, τα spreads, οι χρεώσεις και ο αντίκτυπος στην αγορά.

Ορισμένοι επικριτές υποστηρίζουν ότι τα αυτοματοποιημένα συστήματα διαπραγμάτευσης αγνοούν σημαντικές πληροφορίες σχετικά με την τρέχουσα κατάσταση των αγορών και ενδέχεται να αποτύχουν να λάβουν υπόψη τους απρόβλεπτα γεγονότα. Υποδηλώνουν επίσης ότι οι αλγόριθμοι “μαύρου κουτιού” είναι αδιαφανείς και ενδέχεται να μην είναι σε θέση να αντικατοπτρίζουν σωστά τις αλλαγές στο επενδυτικό κλίμα ή τις ευρύτερες οικονομικές συνθήκες.

Ωστόσο, οι υποστηρικτές της αλγοριθμικής διαπραγμάτευσης υποστηρίζουν ότι οι εξελιγμένοι αλγόριθμοι μπορούν να προσαρμόζονται δυναμικά με βάση τις ροές δεδομένων της αγοράς σε πραγματικό χρόνο και να προσαρμόζουν ανάλογα τις στρατηγικές τους. Υποστηρίζουν ότι τα αλγοριθμικά μοντέλα μπορούν να κοσκινίσουν τεράστιες ποσότητες εισερχόμενων δεδομένων και να εξάγουν σχετικά χαρακτηριστικά χρησιμοποιώντας τεχνικές μηχανικής μάθησης.

Εφαρμογή της ΤΝ στις συναλλαγές

Τα αυτοματοποιημένα συστήματα διαπραγμάτευσης έχουν εξορθολογήσει αποτελεσματικά τη διαδικασία διαπραγμάτευσης αυξάνοντας την αποτελεσματικότητα και μειώνοντας τα ανθρώπινα λάθη. Ωστόσο, οι αλγόριθμοι από μόνοι τους μπορούν να κάνουν μόνο τόσα πολλά. Εισάγετε την ΤΝ, η οποία μπορεί να οδηγήσει την ολοκλήρωση των συναλλαγών στο επόμενο επίπεδο.

Ένα παράδειγμα εφαρμογής της τεχνητής νοημοσύνης στις συναλλαγές είναι η επεξεργασία φυσικής γλώσσας (NLP), η οποία περιλαμβάνει την ανάλυση άρθρων ειδήσεων και το συναίσθημα των μέσων κοινωνικής δικτύωσης για δείκτες που μπορεί να επηρεάσουν τις τιμές των μετοχών. Μια άλλη εφαρμογή της τεχνητής νοημοσύνης είναι η αναγνώριση προτύπων, η οποία μπορεί να εντοπίσει πρότυπα σε δεδομένα που μπορεί να είναι πολύ περίπλοκα για να τα εντοπίσει ο άνθρωπος. Οι πληροφορίες αυτές μπορούν να προσφέρουν στους εμπόρους ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και να βελτιώσουν τις αποδόσεις.

Αναλογικά μιλώντας, η εφαρμογή της τεχνητής νοημοσύνης στις συναλλαγές είναι σαν να έχετε έναν πολύ έμπειρο έμπορο που έχει πολυετή εμπειρία, είναι πάντα σε εγρήγορση και δεν χάνει ποτέ τίποτα – αλλά χωρίς να απαιτεί μισθό ή διαλείμματα. Οι αλγόριθμοι μηχανικής μάθησης εργάζονται συνεχώς ακούραστα στο παρασκήνιο για να αναλύουν τις τάσεις της αγοράς, να προβλέπουν μελλοντικές αλλαγές και να εντοπίζουν ευκαιρίες για επενδύσεις.

Η ικανότητα της τεχνητής νοημοσύνης να μαθαίνει από προηγούμενες εμπειρίες και να προσαρμόζεται στις νέες συνθήκες της αγοράς σημαίνει ότι οι αλγόριθμοι συναλλαγών θα συνεχίσουν να εξελίσσονται και να βελτιώνονται με την πάροδο του χρόνου, δίνοντας στους συναλλασσόμενους ένα πλεονέκτημα έναντι εκείνων που βασίζονται αποκλειστικά στο ένστικτο και την ανθρώπινη λήψη αποφάσεων.

Ανεπίσημα στοιχεία δείχνουν ότι η τεχνητή νοημοσύνη ενσωματωμένη με αυτοματοποιημένη διαπραγμάτευση έχει αποφέρει σημαντικά οφέλη για τις επιχειρήσεις που την υιοθετούν. Ένας μεγάλος θεσμικός επενδυτής εφάρμοσε αλγορίθμους μηχανικής μάθησης με τους υπάρχοντες αλγορίθμους εκτέλεσης συναλλαγών, με αποτέλεσμα την αύξηση κατά 27% των συναλλαγών που εκτελούνται εντός του καλύτερου περιθωρίου προσφοράς/ζήτησης. Επιπλέον, παρατήρησαν μείωση του “κόστους αντίκτυπου στην αγορά”, το οποίο αναφέρεται στη διαταραχή των τιμών των μετοχών που προκαλούν οι μεγάλες συναλλαγές σε αγορές με αραιή διαπραγμάτευση.

Υπάρχουν επίσης μελέτες που καταδεικνύουν πώς η ανάπτυξη της ΤΝ σε συστήματα συναλλαγών ενισχύει την απόδοση των επενδύσεων. Μια ομάδα ερευνητών στο MIT ανέλυσε δεδομένα αμοιβαίων κεφαλαίων αντιστάθμισης κινδύνου από το 1994 έως το 2014 και διαπίστωσε ότι τα κεφάλαια που χρησιμοποιούν μηχανική μάθηση υπεραπέδωσαν έναντι των ομολόγων τους. Επιπλέον, τα αλγοριθμικά συστήματα διαπραγμάτευσης που χρησιμοποιούν τεχνητή νοημοσύνη κατάφεραν να επιτύχουν ετήσιες αποδόσεις 34%, οι οποίες είναι πολύ υψηλότερες από τον μακροπρόθεσμο μέσο όρο του S&P 500.

Ωστόσο, όπως κάθε εργαλείο, η τεχνητή νοημοσύνη στις συναλλαγές έχει τα μειονεκτήματά της. Μια πιθανή ανησυχία είναι ότι η διαδικασία λήψης αποφάσεων της τεχνητής νοημοσύνης βασίζεται αποκλειστικά σε αυτό που έχει εκπαιδευτεί να κάνει. Επομένως, εάν οι αλγόριθμοι μηχανικής μάθησης είναι κατασκευασμένοι με βάση μια προκατάληψη ή ένα ελάττωμα, αυτό μπορεί να οδηγήσει σε λανθασμένες προβλέψεις και αποτελέσματα. Επιπλέον, υπάρχει πάντα ο κίνδυνος ότι η υπερβολική στήριξη στην τεχνολογία μπορεί να οδηγήσει τους συναλλασσόμενους να παραβλέψουν δείκτες της αγοράς που διαφορετικά θα μπορούσαν να εντοπιστούν από την ανθρώπινη διαίσθηση.

Πλεονεκτήματα της χρήσης αλγορίθμων συναλλαγών

Πλεονεκτήματα των αλγορίθμων συναλλαγών

Παρά κάποιες από τις ανησυχίες που περιβάλλουν τις αλγοριθμικές συναλλαγές, η αυτοματοποίηση των συναλλαγών στις χρηματοπιστωτικές αγορές έχει πολλά οφέλη.

Πρώτα απ’ όλα, οι αλγόριθμοι συναλλαγών αφαιρούν τα συναισθήματα από την εξίσωση. Οι άνθρωποι μπορούν συχνά να κάνουν παράλογες επιλογές με βάση το φόβο και την απληστία όταν πρόκειται για επενδύσεις. Αντίθετα, οι αλγόριθμοι λαμβάνουν λογικές αποφάσεις με βάση την ανάλυση ιστορικών δεδομένων και δεδομένων σε πραγματικό χρόνο και μόνο.

Ένα άλλο πλεονέκτημα της χρήσης αλγορίθμων συναλλαγών είναι η ικανότητά τους να εκτελούν συναλλαγές με υψηλή ταχύτητα. Αυτό σημαίνει ότι οι επενδυτές μπορούν να επωφεληθούν από τις αποκλίσεις των τιμών μεταξύ διαφορετικών αγορών ή χρηματιστηρίων πριν καν οι ανθρώπινοι έμποροι αντιληφθούν την ύπαρξή τους.

Για παράδειγμα, οι εταιρείες HFT κατάφεραν να περιορίσουν σημαντικά τα περιθώρια μεταξύ προσφοράς και ζήτησης από κλάσματα του λεπτού έως και χιλιοστά ή ακόμη και εκατομμυριοστά του λεπτού μέσω εξελιγμένων αλγοριθμικών στρατηγικών, μειώνοντας παράλληλα το κόστος λόγω του λιγότερου ανθρώπινου προσωπικού που απαιτείται για τη συντήρηση αυτών των συστημάτων και της αυξημένης αποτελεσματικότητας.

Μελέτες έχουν δείξει ότι τα αυτοματοποιημένα συστήματα συναλλαγών έχουν καλύτερες επιδόσεις από τις χειροκίνητες συναλλαγές, ιδίως όσον αφορά την ελαχιστοποίηση του κόστους συναλλαγών και την επίτευξη βέλτιστης εκτέλεσης. Επιπλέον, η αλγοριθμική διαπραγμάτευση επιτρέπει στους ιδιώτες επενδυτές να συναλλάσσονται όπως ένας θεσμικός έμπορος – για παράδειγμα, έχοντας πρόσβαση σε σκοτεινές δεξαμενές και άλλες πηγές ρευστότητας που δεν είναι προσβάσιμες στους ιδιώτες επενδυτές όταν χρησιμοποιούν απευθείας εντολές αγοράς.

Από την άλλη πλευρά, ένα μειονέκτημα των αλγοριθμικών συναλλαγών θα μπορούσε να σχετίζεται με τις κανονιστικές απαιτήσεις. Οι εξελίξεις στον τομέα των αλγοριθμικών συναλλαγών οδήγησαν σε ρυθμιστικές επικαιροποιήσεις που αποσκοπούν να διασφαλίσουν ότι οι συναλλαγές διεξάγονται δίκαια και αποτελεσματικά. Μια πρόκληση που μπορεί να αντιμετωπίσουν οι επενδυτές που χρησιμοποιούν αλγόριθμους είναι η συμμόρφωση με αυτούς τους κανονισμούς, καθώς η παραβίασή τους μπορεί να οδηγήσει σε σημαντικά νομικά πρόστιμα και ζημία στη φήμη της επιχείρησης.

  • Η αυτοματοποίηση των συναλλαγών στις χρηματοπιστωτικές αγορές μέσω αλγορίθμων συναλλαγών έχει διάφορα πλεονεκτήματα, όπως η απομάκρυνση των συναισθημάτων και η λήψη λογικών αποφάσεων με βάση την ανάλυση ιστορικών δεδομένων και δεδομένων σε πραγματικό χρόνο, η εκτέλεση συναλλαγών με υψηλή ταχύτητα για την εκμετάλλευση των αποκλίσεων των τιμών, η καλύτερη απόδοση από τις χειροκίνητες συναλλαγές όσον αφορά την ελαχιστοποίηση του κόστους συναλλαγών και την επίτευξη της βέλτιστης εκτέλεσης και η πρόσβαση των μεμονωμένων επενδυτών στις συναλλαγές όπως ένας θεσμικός έμπορος. Ωστόσο, οι κανονιστικές απαιτήσεις ενδέχεται να αποτελέσουν πρόκληση για τους επενδυτές που χρησιμοποιούν αλγόριθμους να συμμορφωθούν με τους εν λόγω κανονισμούς, ώστε να αποφύγουν σημαντικά νομικά πρόστιμα και ζημία στη φήμη των εταιρειών τους.

Μειονεκτήματα της χρήσης αλγορίθμων συναλλαγών

Μειονεκτήματα των αλγορίθμων συναλλαγών

Ενώ οι αυτοματοποιημένες συναλλαγές έχουν πολλά πλεονεκτήματα, υπάρχουν επίσης αρκετά μειονεκτήματα που δεν μπορούν να αγνοηθούν. Είναι σημαντικό να εξετάσετε αυτά τα μειονεκτήματα πριν επενδύσετε σε αλγοριθμικές συναλλαγές. Ακολουθούν ορισμένα από τα ζητήματα που ενδέχεται να αντιμετωπίσουν οι έμποροι και οι επενδυτές όταν χρησιμοποιούν αυτό το είδος στρατηγικής.

Ένα από τα μεγαλύτερα μειονεκτήματα της χρήσης αλγορίθμων συναλλαγών είναι ο κίνδυνος αποτυχίας της τεχνολογίας. Παρόλο που οι αλγόριθμοι έχουν σχεδιαστεί για αποτελεσματικές συναλλαγές, μπορούν να αποδώσουν τόσο καλά όσο τους επιτρέπει η τεχνολογία. Εάν υπάρχει δυσλειτουργία στο σύστημα ή σφάλμα σύνδεσης, οι συναλλαγές ενδέχεται να μην εκτελεστούν εγκαίρως ή καθόλου. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε σημαντικές απώλειες για τους εμπόρους που βασίζονται αποκλειστικά σε αλγόριθμους.

Εκτός από τις τεχνολογικές αποτυχίες, ένα άλλο μειονέκτημα των αλγοριθμικών συναλλαγών είναι ο αντίκτυπος στην αγορά. Όταν μεγάλος αριθμός εντολών τοποθετείται ταυτόχρονα από εμπόρους που χρησιμοποιούν παρόμοιους αλγορίθμους, μπορεί να προκληθούν ανισορροπίες στην αγορά που μπορούν να επηρεάσουν σοβαρά τις τιμές των περιουσιακών στοιχείων. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα για τις συναλλαγές υψηλής συχνότητας (HFT), όπου οι συναλλαγές πραγματοποιούνται με εξαιρετικά υψηλές ταχύτητες.

Ορισμένοι επικριτές υποστηρίζουν ότι η αλγοριθμική διαπραγμάτευση μπορεί επίσης να οδηγήσει σε αύξηση της μεταβλητότητας στις αγορές. Σύμφωνα με την άποψη αυτή, τα προγράμματα υπολογιστών τείνουν να ενισχύουν τις μικρές κινήσεις των τιμών προκαλώντας μεγάλο αριθμό εντολών αγοράς ή πώλησης σχεδόν αμέσως. Επειδή οι αλγόριθμοι δεν λαμβάνουν υπόψη θεμελιώδεις οικονομικούς παράγοντες και ειδησεογραφικά γεγονότα, οι αποφάσεις τους μπορεί μερικές φορές να απέχουν από την πραγματικότητα. Ωστόσο, άλλοι υποστηρίζουν ότι αυτός ο τύπος συναλλαγών συμβάλλει στην εξομάλυνση της μεταβλητότητας, παρέχοντας μεγαλύτερη ρευστότητα και επιτρέποντας την αποτελεσματικότερη εκτέλεση των συναλλαγών.

Οι επενδυτές θα πρέπει επίσης να γνωρίζουν ότι, ενώ οι αλγόριθμοι βασίζονται σε ιστορικά δεδομένα και στατιστικά μοντέλα, δεν μπορούν να προβλέψουν μελλοντικά γεγονότα με απόλυτη ακρίβεια. Ακόμη και αν ένας αλγόριθμος έχει δοκιμαστεί εκ των υστέρων και έχει δείξει εντυπωσιακά αποτελέσματα, αυτό δεν σημαίνει ότι θα λειτουργήσει τέλεια στις τρέχουσες συνθήκες της αγοράς. Υπάρχει πάντα ο κίνδυνος απρόβλεπτες αλλαγές στη δυναμική της αγοράς να επηρεάσουν αρνητικά την απόδοση ενός αλγορίθμου.

Με απλά λόγια, οι αλγοριθμικές συναλλαγές είναι σαν να οδηγείς ένα αυτοκίνητο με αυτόματο πιλότο. Παρόλο που η τεχνολογία πίσω από τα αυτοοδηγούμενα αυτοκίνητα έχει προχωρήσει πολύ, δεν είναι ακόμη αλάνθαστα. Όπως και με τους αλγορίθμους, υπάρχει πάντα ο κίνδυνος να πάει κάτι στραβά ενώ ταξιδεύετε στον αυτοκινητόδρομο. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε την τεχνολογία αυτοοδήγησης, αλλά σημαίνει ότι πρέπει να είστε σε επαγρύπνηση και να γνωρίζετε τους πιθανούς κινδύνους.

Τύποι αλγορίθμων και στρατηγικές

Παρά τα πιθανά μειονεκτήματα της χρήσης αλγοριθμικών συναλλαγών, η προσέγγιση αυτή μπορεί να αποτελέσει έναν αποτελεσματικό τρόπο διαχείρισης επενδύσεων. Υπάρχουν διάφοροι τύποι αλγορίθμων και στρατηγικών που είναι διαθέσιμοι στους εμπόρους, ο καθένας με τα δικά του πλεονεκτήματα και αδυναμίες. Ακολουθούν μερικά παραδείγματα:

Ένας δημοφιλής τύπος στρατηγικής είναι η παρακολούθηση τάσεων, όπου οι αλγόριθμοι αναλύουν τις τάσεις των τιμών με την πάροδο του χρόνου για να καθορίσουν αν ένα περιουσιακό στοιχείο αναμένεται να ανατιμηθεί ή να υποτιμηθεί. Αυτός ο τύπος στρατηγικής μπορεί να είναι ιδιαίτερα αποτελεσματικός σε αγορές που παρουσιάζουν σαφείς τάσεις κατεύθυνσης.

Ένας άλλος τύπος αλγοριθμικής στρατηγικής είναι το αρμπιτράζ, το οποίο περιλαμβάνει τον εντοπισμό αποκλίσεων τιμών για πανομοιότυπα ή παρόμοια περιουσιακά στοιχεία σε διαφορετικές αγορές. Οι έμποροι μπορούν στη συνέχεια να επωφεληθούν από αυτές τις αποκλίσεις αγοράζοντας χαμηλά σε μια αγορά και πουλώντας υψηλά σε μια άλλη.

Τα μοντέλα πολλαπλών παραγόντων είναι μια άλλη δημοφιλής προσέγγιση που βασίζεται σε μια ολοκληρωμένη ανάλυση διαφόρων παραγόντων που επηρεάζουν τις τιμές των περιουσιακών στοιχείων. Αυτά τα μοντέλα λαμβάνουν υπόψη οικονομικά δεδομένα, χρηματοοικονομικά στοιχεία της εταιρείας, ειδήσεις και άλλες μεταβλητές προκειμένου να δημιουργούν συναλλαγές που βασίζονται σε περισσότερα από τις παρελθοντικές κινήσεις των τιμών.

Τέλος, πολλοί έμποροι επιλέγουν να αναπτύξουν τους δικούς τους προσαρμοσμένους αλγορίθμους με βάση μοναδικές γνώσεις της αγοράς ή συγκεκριμένους στόχους συναλλαγών. Σχεδιάζοντας αλγόριθμους ειδικά προσαρμοσμένους στις ανάγκες τους, οι έμποροι μπορούν να αυξήσουν τις πιθανότητες επιτυχίας τους στην αγορά.

Συνολικά, δεν υπάρχει ένας “σωστός” τρόπος για την εφαρμογή αλγορίθμων συναλλαγών. Η επιλογή θα εξαρτηθεί από τους ατομικούς στόχους του διαπραγματευτή, τις συνθήκες της αγοράς και την ανοχή στον κίνδυνο. Είναι σημαντικό να κάνετε την έρευνά σας και να κατανοήσετε τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα κάθε αλγοριθμικής προσέγγισης πριν την ενσωμάτωσή τους στη στρατηγική συναλλαγών σας.

Arbitrage, Trend-following και άλλα

Όπως αναφέρθηκε στην προηγούμενη ενότητα, οι αλγόριθμοι διαπραγμάτευσης προσφέρουν στους συναλλασσόμενους μια σειρά λειτουργιών. Παρέχουν έναν αποτελεσματικό τρόπο για την αυτοματοποίηση και τον εξορθολογισμό της διαδικασίας συναλλαγών για καλύτερα αποτελέσματα. Ένα από τα βασικά πλεονεκτήματα της χρήσης αλγορίθμων διαπραγμάτευσης είναι η δυνατότητα εφαρμογής διαφορετικών τύπων στρατηγικών διαπραγμάτευσης. Αυτές οι στρατηγικές επιτρέπουν στους συναλλασσόμενους να λαμβάνουν τεκμηριωμένες αποφάσεις βάσει προκαθορισμένων κανόνων και κριτηρίων, τα οποία μπορούν να προσαρμόζονται ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς. Σε αυτή την ενότητα, θα εξετάσουμε ορισμένους δημοφιλείς τύπους αλγορίθμων και στρατηγικές στις οποίες βασίζονται συχνά οι έμποροι.

Arbitrage

Μια κλασική στρατηγική διαπραγμάτευσης είναι το αρμπιτράζ. Βασίζεται στην εκμετάλλευση των διαφορών τιμών μεταξύ δύο ή περισσότερων αγορών. Η ιδέα είναι να αγοράζετε ένα περιουσιακό στοιχείο σε χαμηλότερη τιμή σε μια αγορά και να το πουλάτε ταυτόχρονα σε υψηλότερη τιμή σε μια άλλη αγορά. Με την αλγοριθμική διαπραγμάτευση, οι ευκαιρίες αρμπιτράζ μπορούν να εντοπιστούν και να αξιοποιηθούν γρήγορα, καθώς το πρόγραμμα μπορεί να εκτελεί συναλλαγές άμεσα σε πολλαπλές αγορές.

Για παράδειγμα, ας υποθέσουμε ότι η μετοχή της Nike διαπραγματεύεται σε χαμηλότερη τιμή στο NASDAQ σε σύγκριση με την τιμή της στο NYSE. Ένας arbitrageur θα αγόραζε τη μετοχή της Nike στο NASDAQ, ενώ ταυτόχρονα θα την πουλούσε σε υψηλότερη τιμή στο NYSE, αποκομίζοντας έτσι κέρδος από τη διαφορά των τιμών.

Ακολουθώντας την τάση

Μια άλλη κοινή στρατηγική που χρησιμοποιείται με αλγοριθμικές συναλλαγές είναι η παρακολούθηση τάσεων. Η στρατηγική αυτή βασίζεται στον εντοπισμό των τάσεων στις τιμές των περιουσιακών στοιχείων μέσω της ανάλυσης διαγραμμάτων και στην πρόβλεψη του κατά πόσον είναι πιθανό να συνεχιστούν ή να αντιστραφούν. Ακολουθώντας τις τάσεις, οι έμποροι επιδιώκουν να επωφεληθούν από σημαντικές κινήσεις των τιμών.

Οι ακολουθητές τάσεων χρησιμοποιούν συνήθως εργαλεία τεχνικής ανάλυσης, όπως κινητούς μέσους όρους και δείκτες σχετικής ισχύος (RSI), για να εντοπίσουν τις τάσεις και τη δυναμική ενός περιουσιακού στοιχείου. Για παράδειγμα, εάν υπάρχει μια συνεχής ανοδική τάση στη μετοχή της Apple για αρκετές εβδομάδες ή μήνες, τότε οι έμποροι μπορεί να χρησιμοποιήσουν μια αλγοριθμική προσέγγιση όπως η παρακολούθηση τάσεων που χρησιμοποιεί προκαθορισμένα εναύσματα με βάση διαγράμματα για να εκτελέσει συναλλαγές με βάση αυτές τις παρατηρήσεις.

Μέση αντιστροφή

Σε αντίθεση με την παρακολούθηση τάσεων, η μέση αντιστροφή στοχεύει στον εντοπισμό υπεραγορασμένων και υπερπουλημένων στοιχείων ενεργητικού. Η στρατηγική αυτή βασίζεται στην αρχή ότι οι τιμές τείνουν να επιστρέφουν στη μέση τιμή τους αφού φθάσουν σε ακραία επίπεδα. Στο πλαίσιο αυτής της προσέγγισης, οι έμποροι αγοράζουν όταν τα περιουσιακά στοιχεία είναι υποτιμημένα και πωλούν όταν είναι υπερτιμημένα, αναμένοντας ότι οι τιμές θα κινηθούν ξανά προς το μέσο εύρος τιμών.

Για παράδειγμα, ας θεωρήσουμε ένα περιουσιακό στοιχείο που ιστορικά διαπραγματεύεται σε ένα συγκεκριμένο εύρος τιμών, αλλά ανεβαίνει ή πέφτει απροσδόκητα. Οι έμποροι που ασχολούνται με την αναστροφή του μέσου όρου θα περιμένουν έως ότου το περιουσιακό στοιχείο επιστρέψει στα επίπεδα τιμών πριν από το συμβάν, προτού εκτελέσουν τις συναλλαγές με μαθηματική ακρίβεια.

Εφαρμογή της στρατηγικής

Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι, ενώ οι αλγόριθμοι μπορούν να προγραμματιστούν με μια συγκεκριμένη στρατηγική συναλλαγών, τα προγράμματα αυτά δεν πρέπει να θεωρούνται ως η λύση για τις επενδύσεις. Η ακρίβεια και η επιτυχία των αποφάσεων που λαμβάνονται από έναν αλγόριθμο εξαρτώνται από την ποιότητα των δεδομένων εισόδου, τη μεταβλητότητα της αγοράς και άλλους παράγοντες που δεν ελέγχονται από τους διαπραγματευτές.

Επιπλέον, ορισμένες στρατηγικές μπορεί να λειτουργούν καλύτερα σε ορισμένες αγορές από ό,τι σε άλλες. Για παράδειγμα, μια στρατηγική που ακολουθεί την τάση μπορεί να είναι κατάλληλη για αγορές με τάση, αλλά μπορεί να μην αποδίδει τόσο καλά σε πλαγιοκαθοδικές ή ασταθείς αγορές.

Backtesting

Για να μετριάσουν τους πιθανούς κινδύνους από τη χρήση ελαττωματικών στρατηγικών ή δεδομένων εισόδου κακής ποιότητας, οι έμποροι συχνά βασίζονται στην εκ των υστέρων δοκιμή αυτών των στρατηγικών έναντι ιστορικών δεδομένων με τη βοήθεια αλγοριθμικών συναλλαγών. Αυτό τους επιτρέπει να προσομοιώνουν την απόδοση οποιασδήποτε συγκεκριμένης στρατηγικής διαπραγμάτευσης κατά τη διάρκεια μιας περιόδου πριν την εφαρμόσουν σε ζωντανές συναλλαγές.

Η αντίστροφη δοκιμή παρέχει πληροφορίες σχετικά με το πώς οι διάφορες στρατηγικές έχουν αποδώσει σε διαφορετικές συνθήκες της αγοράς, γεγονός που παρέχει εμπιστοσύνη και προστασία από τον κίνδυνο κατά τη χρήση αυτοματοποιημένων αλγορίθμων.

Συνοπτικά, υπάρχουν διάφοροι τύποι αλγοριθμικών στρατηγικών διαπραγμάτευσης που μπορούν να εφαρμοστούν μέσω αυτοματοποιημένων αλγορίθμων, όπως arbitrage, trend-following, mean reversion και άλλα. Παρόλο που αυτές οι στρατηγικές έχουν κάποια πλεονεκτήματα, όπως ο γρήγορος χρόνος εκτέλεσης, η αποδοτικότητα κόστους και η επεκτασιμότητα, οι έμποροι θα πρέπει να είναι προσεκτικοί όταν τις χρησιμοποιούν και να διασφαλίζουν ότι οι στρατηγικές έχουν ελεγχθεί επαρκώς και είναι συμβατές με τις τρέχουσες συνθήκες της αγοράς.