Crypto Trading 101: En guide för att komma igång med kryptohandel

By Arslan Butt

Är du trött på att se andra tjäna en förmögenhet på kryptomarknaden medan du undrar hur de gjorde det? Kryptohandel kan verka som en gåta i en labyrint, men att behärska grunderna kan vara din nyckel till att låsa upp denna digitala skattkista. Föreställ dig att du spelar ett strategiskt schackparti där varje drag väger tungt; på samma sätt kan du med några väl genomtänkta drag i kryptohandeln erövra brädet för ekonomisk framgång. Följ med på en ögonöppnande resa när vi fördjupar oss i Crypto Trading 101 och avslöjar de hemligheter som kommer att förvandla dig från en ren åskådare till en skicklig deltagare i den ständigt föränderliga världen av kryptovalutor!

Handel med kryptovalutor innebär att man köper och säljer digitala tillgångar via en kryptovalutabörs eller mäklare. Handlare spekulerar i prisrörelser för kryptovalutor som Bitcoin, Ethereum och andra genom att öppna långa eller korta positioner. Detta kan göras genom att köpa de underliggande mynten själva på en börs eller använda hävstångsinstrument som CFD (kontrakt för skillnad) för att satsa på prisrörelserna utan att äga tillgången. Det är viktigt att ha en god förståelse för riskerna och fördelarna innan man börjar med kryptohandel.

Förståelse för handel med kryptovalutor

Om du är intresserad av att handla kryptovalutor är det viktigt att ha en god förståelse för grunderna i kryptohandel. Först och främst är det viktigt att komma ihåg att kryptovalutor inte backas upp av en central myndighet, till exempel en regering eller ett finansinstitut. Istället existerar de endast som en delad digital ägarregistrering, lagrad på en blockkedja.

Ett sätt att handla kryptovalutor är genom ett CFD-handelskonto (Contract for Difference) eller genom att köpa och sälja de underliggande mynten via en börs. CFD:er är derivat som gör att du kan spekulera i prisförändringar på kryptovalutor utan att äga de underliggande mynten. När du köper kryptovalutor via en börs köper du de faktiska mynten och förvarar dem i din egen plånbok.

Tänk dig till exempel att du handlar matvaror online och vill köpa äpplen. Du kan antingen köpa äpplen direkt från odlaren, vilket är som att köpa mynt via en börs. Alternativt kan du satsa på om priset på äpplen kommer att gå upp eller ner utan att faktiskt köpa några äpplen, vilket är som att spekulera i prisförändringar på kryptovalutor genom CFD-handel.

En annan viktig aspekt för att förstå kryptohandel är att veta att både köp (att gå lång) och försäljning (att gå kort) involverar hävstångsinstrument. Detta innebär att du bara behöver en liten insättning (känd som marginalhandel krypto) för att få total exponering mot den underliggande marknaden, men detta förstorar också både vinster och förluster.

Det är viktigt att förstå hur kryptovalutor skiljer sig från andra finansiella tillgångar när man ger sig in i kryptohandel. Till exempel tenderar kryptovalutor att vara mer volatila än traditionella valutor på grund av deras decentraliserade natur. Många nya handlare börjar dessutom handla med kryptovalutor med förhoppningen att göra snabba vinster baserat på hype eller FOMO (fear of missing out), snarare än att använda rationell analys.

Därför är det viktigt att nybörjare innan de deltar i någon handelsaktivitet lär sig lite om hur marknaderna för kryptotillgångar fungerar och om blockkedjeteknologins natur.

  • Enligt en rapport från 2020 hade cirka 101 miljoner unika användare registrerat sig på olika kryptovalutabörser över hela världen, vilket visar det växande intresset för kryptohandel.
  • I en analys som genomfördes mellan maj 2013 och mars 2018 upplevde Bitcoin (BTC) en genomsnittlig daglig avkastning på cirka 0,32%, vilket lockade investerare till kryptovalutahandel på grund av dess höga volatilitet.
  • En studie som publicerades 2020 visade att de totala handelsvolymerna för kryptovalutor under årets två första kvartal uppgick till nästan 14 biljoner dollar, där spotmarknaderna stod för 85 procent av volymen och derivat för resten.
  • Handel med kryptovalutor innebär att förstå grunderna i hur kryptovalutor fungerar, utnyttja antingen CFD:er eller köpa och sälja faktiska mynt via en börs. Det är viktigt att notera att både att gå lång och kort involverar hävstångsinstrument, vilket kan öka vinster och förluster. Nykomlingar bör närma sig handel med rationell analys istället för FOMO, och det är viktigt att lära sig lite om hur kryptotillgångsmarknader fungerar innan man deltar i någon handelsaktivitet.

Grunderna för att köpa och sälja mynt

Kryptohandel Köp-Sälj

Att köpa och sälja mynt är kärnan i handeln med kryptovalutor. När man väljer ett mynt är det viktigt att ta hänsyn till faktorer som marknadsvärde, användaracceptans och användbarhet. Bitcoin är den största kryptovalutan sett till marknadsvärde och utbredning, medan alla andra kryptovalutor som inte är BTC anses vara altcoins, där Ether (ETH) är den största bland dem.

Till skillnad från aktier eller råvaror som har en grundläggande bas för sitt värde, t.ex. resultatrapporter eller produktionskostnader, bestäms kryptovalutors värde främst av utbud och efterfrågan. Med andra ord kan kryptopriserna påverkas av allt som leder till förändringar i marknadssentimentet. Det kan handla om allt från ökad misstro mot traditionella finansinstitut till hype som skapas av nya ICO:er (initial coin offerings).

Som tidigare nämnts innebär köp av kryptovalutor via en börs att du köper själva mynten och lagrar de digitala valutatoken i din egen plånbok. När det gäller att sälja mynt kan du göra det antingen genom fiatvaluta eller en annan kryptovaluta.

En annan sak att tänka på när man köper eller säljer mynt är de avgifter som tillkommer. Vissa börser tar ut höga avgifter för insättningar, uttag och transaktioner – vilket gör det viktigt att undersöka innan du väljer vilken börs eller mäklare som bäst passar dina intressen. Även om vissa avgifter kan verka försumbara kan de påverka de totala vinsterna baserat på höga handelsvolymer.

Det är också värt att notera att olika mynt har olika nivåer av likviditet och handelsvolym. Det innebär att vissa tillgångar kan ta längre tid att sälja på grund av låg efterfrågan jämfört med mer etablerade kryptovalutor som BTC eller ETH.

Att förstå dessa grunder är avgörande innan man börjar tänka på att komma in i kryptohandelsstrategier och skydda dina investeringstillgångar samtidigt som man undviker riskförstärkning på grund av felaktiga metoder eller inneboende volatilitet.

Handelsplattformar och börser

En av de mest kritiska aspekterna av kryptohandel är att välja rätt handelsplattform eller börs. På kryptobörser kan handlare få tillgång till kryptovalutamarknader, köpa och sälja kryptomynt och lagra sina digitala tillgångar på ett säkert sätt.

När du väljer en plattform eller börs bör du ta hänsyn till flera faktorer, bland annat säkerhet, rykte, avgifter, användargränssnitt och tillgängliga handelspar. Det är viktigt att göra en due diligence-undersökning av en handelsplattform eller börs för att säkerställa dess tillförlitlighet och trovärdighet.

Coinbase är till exempel en av de största och mest populära kryptovalutabörserna i världen. Det användarvänliga gränssnittet och möjligheten att enkelt köpa och sälja kryptovalutor gör det till ett utmärkt val för nybörjare. Coinbase tar dock ut höga transaktionsavgifter jämfört med andra börser.

Säkerhet bör vara högsta prioritet vid val av handelsplattform eller börs. Förvaring av kryptovaluta medför ofta inneboende risker, och det är därför viktigt att välja en börs med robusta säkerhetsprotokoll på plats. Leta efter plattformar som erbjuder multifaktorautentisering, plånböcker för kall förvaring, kryptering av privata nycklar och regelbundna säkerhetsgranskningar.

En stor debatt inom kryptosamfundet när det gäller börser är centraliserade kontra decentraliserade börser. Centraliserade börser drivs av en tredje part och gör det möjligt för användare att handla kryptovalutor i en kontrollerad miljö med centraliserad auktoritet över marknadsskapande funktioner. Decentraliserade börser är däremot peer-to-peer-handelsplatser som bygger på smarta kontrakt som utförs med hjälp av blockkedjeteknik. Decentraliserade börser har ingen central kontrollpunkt men är vanligtvis långsammare än centraliserade.

Centraliserade börser kan liknas vid traditionella aktiemarknader som NASDAQ, medan decentraliserade börser liknar peer-to-peer-marknadsplatser som eBay.

Nu när vi har diskuterat att välja rätt plattform eller utbyte, låt oss flytta fokus till att väga fördelarna och riskerna med kryptohandel.

Fördelar och risker med kryptohandel

Risk/fördel vid handel med kryptovalutor

Handel med kryptovalutor kan ge enorm avkastning jämfört med handel med fiatvalutor. Kryptovalutamarknaden är dock förknippad med betydande risker, bland annat volatilitet, säkerhetsproblem och osäker reglering.

En viktig fördel med kryptohandel är att handlarna kan exponera sig mot ett brett spektrum av tillgångsklasser, vilket ger hög likviditet på olika marknader vid alla tidpunkter. Dessutom behöver investerare som väljer CFD-handel (kontrakt för skillnad) inte ta äganderätt till de underliggande digitala tillgångarna. Denna strategi hjälper dem att undvika flera problem som bitcoinlagring / säkerhet eller bristen på reglering kring vissa altcoins.

Under 2021 upplevde Bitcoin ett fenomenalt år med ett pris som nådde många toppnoteringar. Genom att handla på en sådan prisuppgång kunde man ha realiserat betydande vinster under relativt kortare perioder jämfört med mer komplexa investeringar som fastigheter.

Det finns dock flera risker förknippade med handel med kryptovalutor. Det bästa tillvägagångssättet är alltid att göra omfattande forskning innan du investerar några pengar i kryptovalutor. Priserna fluktuerar snabbt på sådana marknader, och även om avkastningen kan vara hög kan förlusterna vara lika förödande.

Att satsa på digitala valutor är som att snurra roulettehjulet om man inte gör en ordentlig due diligence och vet när man ska dra sig ur; annars är det lätt att förlora sin investering.

Osäkerheten kring lagstiftningen är fortfarande en av de största nackdelarna. Många länder har fortfarande inte bestämt sig för hur de ska reglera kryptovalutabörser eller helt förbjuda vissa virtuella valutor från att användas som lagliga anbud.

I maj 2021 utfärdade Kinas statsråds kommission för finansiell stabilitet och utveckling ett uttalande som förbjöd finansinstitut och betalningsföretag att erbjuda tjänster relaterade till kryptovalutor, vilket återigen skapade osäkerhet på marknaden trots att liknande åtgärder vidtagits tidigare under 2014.

Förutom att det inte finns några påståenden om statliga ingripanden fortsätter även bedrägerier att plåga branschen med falska mynt som dyker upp regelbundet. På samma sätt har hackare framgångsrikt genomfört attacker mot många börser som resulterat i att användare förlorat miljontals dollar.

Det är bra att tänka på digitala valutor som en högdramatisk akt – varje steg kräver försiktighet eftersom ett enda felsteg kan orsaka dig stor skada.

Potential för hög avkastning

En av de viktigaste fördelarna med kryptohandel är potentialen för hög avkastning. I jämförelse med traditionella finansmarknader kan kryptomarknaden erbjuda mycket högre vinster på grund av dess volatilitet och relativt låga börsvärde.

Låt oss till exempel överväga Bitcoins pris 2017. Det tog mindre än ett år för dess värde att skjuta i höjden från 1 000 USD per mynt till nästan 20 000 USD i december samma år. Denna massiva ökning lockade många investerare som letade efter en chans att göra snabba vinster.

Exemplet visar dock också att investeringar i kryptovalutor också är förenade med risker. Medan vissa investerare gjorde enorma vinster under 2017 års Bitcoin-boom förlorade andra en hel del pengar när bubblan sprack och priserna började sjunka.

Trots sådana risker finns det dock flera anledningar till att kryptohandel kan erbjuda några av de högsta avkastningarna bland alla tillgångsslag. För det första har kryptovalutor inga traditionella begränsningar som geografiska hinder eller centraliserad kontroll av regeringar eller finansinstitut.

För att sätta detta i perspektiv: överväg att investera i fastigheter. Om du vill investera internationellt eller till och med inom ditt eget land men fortfarande långt ifrån dig geografiskt, skulle det finnas många utmaningar när det gäller juridiska begränsningar och ägarmöjligheter samt att hitta pålitliga förvaltningsagenter.

Å andra sidan är kryptovalutor globalt tillgängliga för alla med internetåtkomst; de har inga fysiska begränsningar eller internationella växelkursproblem som kan påverka din investeringsavkastning.

Men som tidigare nämnts kommer hög avkastning med höga risker, och detta leder oss till vår nästa diskussionspunkt – volatilitet och marknadsfluktuationer.

Volatilitet och marknadsfluktuationer

En av de viktigaste egenskaperna hos kryptovalutor är deras höga volatilitetsnivå. Priserna på kryptovalutor kan fluktuera kraftigt under korta perioder, vilket kan leda till både potentiellt stora vinster och förödande förluster.

På traditionella finansmarknader är prisfluktuationerna vanligtvis mer gradvisa under långa perioder. Inom kryptohandeln kan priserna dock fluktuera med tiotals eller till och med hundratals procentenheter inom loppet av några timmar eller dagar.

Om du t.ex. investerade 10 000 dollar i Bitcoin i slutet av 2017 när den var som högst, och sålde den bara ett år senare till 3 000 dollar per mynt, skulle du ha förlorat cirka 70 % av din ursprungliga investering.

Å andra sidan hävdar vissa att marknadsvolatilitet inte nödvändigtvis är en dålig sak. Det innebär möjligheter för investerare att göra betydande vinster om de kan förutse marknadsrörelser korrekt.

Tänk på det som surfing: vågor kommer och går, vissa är enorma och andra är små, men om surfare vet hur man rider dem på rätt sätt och mäter sin timing och teknik noggrant, kan de fånga de största och vinna tävlingar på ett imponerande sätt. På samma sätt som med kryptohandel innebär betydande fluktuationer möjligheter för investerare som har utmärkt timing och strategi att göra stora vinster.

Det är dock viktigt att förstå att marknadsfluktuationer inom kryptohandel också kan innebära stora risker för alla investerare. Kryptovaluta är fortfarande en relativt ny tillgångsklass och optionshandel har blivit mer populärt bland handlare än någonsin tidigare. En plötslig uppgång eller nedgång i värdet kan potentiellt utplåna en hel investeringsportfölj.

Strategier för handel med kryptovalutor

När det gäller kryptohandel finns det flera strategier som investerare kan använda för att maximera sin avkastning. Ingen enskild strategi är en garanterad väg till framgång, vilket är anledningen till att handlare ofta integrerar flera strategier i sin övergripande investeringsstrategi. Här är några av de vanligaste kryptohandelsstrategierna som investerare bör överväga:

Daghandel

En populär strategi för kryptohandel bland erfarna investerare är daytrading. Detta tillvägagångssätt innebär att man köper och säljer krypto inom samma dag, med målet att generera små men konsekventa vinster. Daytraders använder teknisk analys och marknadstrender för att identifiera lönsamma affärer i realtid.

Swing Trading

Swingtrading innebär att man köper en kryptovaluta när priset är lågt och sedan behåller den tills värdet ökar innan man säljer den under en tjurrusning. Denna strategi utnyttjar prisrörelser i en marknadscykel som kan vara från dagar till veckor eller till och med månader.

Köpa och behålla

Buy and hold är en långsiktig investeringsstrategi där en investerare köper en kryptovaluta och behåller den under en längre period, med förväntningen att dess värde så småningom kommer att öka med tiden. Även om denna strategi kan vara effektiv i vissa fall, särskilt med projekt som har starka fundament eller potential för massinförande, medför den också betydande risker. Kryptovalutamarknaderna är mycket volatila, och vad som verkar vara en bra investering idag kan visa sig vara värdelöst imorgon.

Genomsnittlig dollarkostnad

En annan populär strategi för kryptohandlare är dollar-cost averaging (DCA). DCA innebär att en fast summa pengar investeras med jämna mellanrum (t.ex. varje vecka eller månad) oberoende av marknadsförhållandena. Denna strategi gör det möjligt för investerare att minska sin exponering mot volatilitet genom att sprida ut köp över tid och mildra förluster till följd av marknadsfluktuationer.

Hur du väljer att investera på kryptomarknaden beror i slutändan på dina investeringsmål, din risktolerans och din erfarenhetsnivå. Genom att använda en kombination av olika strategier kan du bygga upp en diversifierad portfölj och hantera din risk.

Långsiktiga investeringsstrategier

Att investera i kryptovalutor på lång sikt skiljer sig från att handla med kortsiktiga mål. Här är några av de vanligaste långsiktiga investeringsmetoderna som kryptohandlare bör överväga:

Blue-Chip-investeringar

Investerare kan välja att investera i kryptovalutor med högt marknadsvärde, starka fundamenta och bred spridning eftersom dessa anses vara blue-chip-investeringar. Sådana kryptovalutor inkluderar Bitcoin och Ethereum. Dessa tillgångstyper har funnits längst och har därmed den största marknadsandelen.

Analys av sociala medier

En annan långsiktig investeringsstrategi är analys av sociala medier som fokuserar på att övervaka sociala aktiviteter på flera olika plattformar. Detta tillvägagångssätt hjälper investerare att identifiera framväxande trender och nätverk, vilket indikerar vilka kryptovalutor som kan ha bred dragningskraft eller växande exponering.

Nya erbjudanden av tokens

Initial coin offerings (ICO) är ett alternativ, men denna typ av investering innebär en betydande risk eftersom den är förknippad med bristande reglering. Hur väl ICO:er lyckas kan variera beroende på flera faktorer som marknadsförhållanden, projektets grundläggande förutsättningar och ledningens kapacitet.

Genomsnittlig dollarkostnad

En annan strategi som fungerar bra för både kort- och långsiktiga investeringar är dollar-cost averaging. Det gör det möjligt att sprida köp över tiden för att mildra förluster till följd av marknadsvolatilitet samtidigt som investerare kan minska sin exponering mot kostnadsfluktuationer genom att sprida ut köp över tiden.

När det gäller att investera i kryptovalutor på lång sikt finns det inget tillvägagångssätt som passar alla. Istället är det viktigt för investerare att noggrant utvärdera sin risktolerans och sina mål innan de bestämmer sig för en specifik strategi. Oavsett vilken väg du väljer kommer du att få hjälp med att identifiera värdefulla projekt att investera i genom att utbilda dig i fundamental analys.

Kom ihåg att framgångsrik handel inte får vara spontan, utan måste baseras på en intelligent strategi som bygger på skicklighet, kunskap, riskminimering och disciplin.

Kortsiktiga handelstekniker

Kortsiktig handel är en populär strategi bland kryptohandlare som vill dra nytta av de dagliga fluktuationerna på den volatila kryptovalutamarknaden. Målet med kortsiktiga handelstekniker är att generera snabba vinster genom att köpa lågt och sälja högt inom några dagar eller till och med timmar. Här är några viktiga tekniker som alla nybörjare bör känna till innan de försöker handla kryptovalutor på kort sikt.

En av de vanligaste kortsiktiga handelsstrategierna är daytrading, där handlare öppnar och stänger positioner inom 24 timmar. Daytraders använder tekniska analysverktyg som diagram, candlesticks och indikatorer för att bedöma marknadstrender, identifiera stöd- och motståndsnivåer och fatta välgrundade beslut baserade på tidigare marknadsdata.

En annan populär kortsiktig handelsteknik är scalping, där handlare siktar på små vinster genom att upprepade gånger köpa och sälja kryptovalutor under en kort period. Scalpers går vanligtvis in och ut ur affärer inom sekunder eller minuter och förlitar sig starkt på hävstångseffekt för att förstärka sin avkastning.

Det är dock värt att notera att kortsiktig handel kommer med sin egen uppsättning risker. Kryptomarknaden rör sig snabbt och ofta oförutsägbart, vilket gör det svårare att hantera risker än långsiktiga investeringar. Dessutom är kortfristiga affärer föremål för avgifter och skatter som kan påverka vinsten avsevärt, särskilt för mindre affärer.

Tänk på kortsiktig handel som att springa ett maratonlopp – det kräver uthållighet, strategi, fokus och att ta kalkylerade risker. Precis som vissa löpare föredrar att springa med olika intervaller under loppet istället för att hålla en konstant takt, använder kryptohandlare också olika hastighetsbaserade strategier för att öka sina chanser att göra vinst.

Nu när du har lärt dig om kortsiktiga handelstekniker låt oss dyka in i hur du kommer igång med kryptohandel.

Komma igång med kryptohandel

Om du är intresserad av att delta i kryptohandel men inte är säker på var eller hur du ska komma igång, kommer det här avsnittet att ge dig de viktigaste stegen att ta.

Det första steget för att komma igång med kryptohandel är att välja en pålitlig kryptovalutabörs. En börs är en plattform där du kan köpa och sälja kryptovalutor mot fiatpengar eller andra digitala tillgångar. Några populära börser inkluderar Binance, Coinbase och Kraken.

När du har valt ett utbyte skapar du ett konto och genomgår den nödvändiga verifieringsprocessen. Du behöver vanligtvis ange personuppgifter, t.ex. namn, e-postadress, telefonnummer och ID-handling utfärdad av en myndighet. Verifieringen kan ta allt från några minuter till flera dagar beroende på utbytet.

Det är viktigt att undersöka avgifterna för olika börser innan du registrerar dig eftersom de varierar avsevärt mellan olika plattformar. Vissa börser tar ut fasta avgifter per transaktion, medan andra beräknar avgifter baserat på volymen av de affärer du gör. Dessutom tar vissa börser ut insättnings- och uttagsavgifter eller har krav på minsta insättning som kan påverka din handelsstrategi.

Att välja en börs är som att välja ett köpcentrum – du vill hitta en som passar dina behov när det gäller läge, tillgänglighet, produktutbud och prissättning.

Nästa steg är att skydda dina kryptotillgångar genom att skapa en digital plånbok.

En plånbok är en säker digital plats där du kan förvara dina kryptovalutor. Vissa börser erbjuder inbyggda plånböcker för sina användare, medan andra kräver att du använder externa plånböcker. Hårdvaruplånböcker anses vara den säkraste typen av plånbok eftersom de lagras offline och inte kan hackas på distans.

Det är viktigt att du håller din privata nyckel till plånboken säker genom att aldrig dela den med någon. Din privata nyckel är som ett lösenord för att få tillgång till dina pengar; om någon får tillgång till den får de också kontroll över dina tillgångar.

Även om hårdvaruplånböcker är säkrare än mjukvaruplånböcker är de också dyrare och deras fysiska natur gör dem känsliga för förlust eller skada. Programvaruplånböcker är däremot ofta gratis och tillgängliga via stationära eller mobila enheter. De är dock mer sårbara för hackning och angrepp med skadlig kod.

Tänk på en digital plånbok som din kryptospargris; du vill hålla den säker genom att skydda dess innehåll och aldrig lämna den utan uppsikt.

Med dessa grundläggande steg i åtanke kan du börja handla kryptovalutor och börja utforska olika investeringsstrategier. Kom ihåg att alltid hantera risker, börja i liten skala och hålla dig informerad om marknadstrender.

Att välja en kryptovalutabörs

Att välja en kryptovalutabörs är ett av de första och viktigaste besluten du kommer att fatta som kryptohandlare. Med ett så stort utbud av börser kan det vara överväldigande att bestämma vilken som är rätt för dig. Oavsett din erfarenhetsnivå finns det vissa faktorer som bör beaktas innan du väljer en kryptovalutabörs.

Först och främst är det viktigt att välja en börs som är ansedd och pålitlig. En välrenommerad börs bör ha ett förflutet av att upprätthålla höga säkerhetsstandarder, öppenhet i verksamheten och snabb kundservice. Leta efter väletablerade börser med en stor användarbas och positiva omdömen från andra handlare.

Vissa börser kan dock ha vissa egenskaper som kan vara viktigare för dig än enbart ryktet. Till exempel värdesätter vissa handlare anonymitet mer än något annat när det gäller handel med kryptovalutor. I sådana fall kan decentraliserade börser vara det bästa alternativet eftersom de inte kräver att användarna tillhandahåller personlig information för att handla.

En annan avgörande faktor som du måste tänka på är tillgängligheten av din föredragna kryptovaluta på börsen. Vissa börser är exklusiva för Bitcoin medan andra också erbjuder ett brett utbud av altcoins. Innan du bestämmer dig, se till att den börs du väljer stöder de mynt du planerar att handla.

Ta dig sedan tid att granska de avgifter som varje börs tar ut. Varje kryptobörs tar ut sin egen uppsättning avgifter som varierar från transaktionsavgifter och uttagsavgifter till insättningsavgifter och handelsavgifter. Det är viktigt att göra grundlig undersökning av vilka avgifter som tas ut för varje transaktion du gör på plattformen innan du gör några investeringar.

Tänk på det som att handla i olika butiker i din stad: vissa butiker tar ut högre priser än andra för samma varor. Om du inte gör en ordentlig undersökning i förväg kan du i slutändan förlora potentiella vinster på grund av att du betalar högre avgifter.

Känner du dig osäker på var du ska börja? Överväg att ta ditt första steg med vår innovativa Immediate Connect handelsplattform. Den är utformad för att effektivisera din resa in i världen av kryptohandel.

Skydd av dina kryptotillgångar

Immediate Connect 2

Att skydda sina kryptovalutatillgångar är lika viktigt som att välja rätt börs. Oavsett om du är en långsiktig HODLare eller en kortsiktig swing trader är det viktigt att skydda dina medel från stöld och förlust. Här är några tips för att skydda din krypto.

För det första ska du se till att förvara dina mynt i en säker plånbok. Plånböcker finns i olika former, t.ex. hårdvaruplånböcker, stationära plånböcker och mobila plånböcker. Hot wallets (onlineanslutna) bör dock undvikas när man vill lagra stora summor kryptovalutor på grund av deras sårbarhet för hackningsattacker. Hårdvaruplånböcker som Trezor och Ledger Nano S rekommenderas starkt för lagring av stora summor kryptovaluta.

För det andra: underskatta inte vikten av att använda starka lösenord och tvåfaktorsautentisering (2FA). Skapa komplexa lösenord som består av en kombination av bokstäver, siffror och specialtecken. Om du aktiverar 2FA får ditt konto ett extra säkerhetslager genom att du behöver en unik kod som genereras av en app som Google Authenticator.

Även om dessa steg minskar risken för att förlora dina pengar avsevärt har hackare avancerade tekniker som fortfarande kan kompromettera även de säkraste plånböckerna. Risken ökar ytterligare när handlare använder flera olika börser och plånböcker för att hantera sina tillgångar. Därför är det alltid viktigt att regelbundet övervaka aktiviteten på alla dina konton.

Slutligen ska du alltid uppdatera programvaran på enheter som har gränssnitt mot kryptovalutor. Håll antivirusprogrammet uppdaterat och undvik misstänkta nedladdningar. Angrepp med skadlig kod via nedladdningar kan leda till förlust av stora mängder digital valuta på en gång.

Kom ihåg: att investera i kryptovalutor kommer med sina egna risker, därför måste säkerheten tas på allvar när du börjar med kryptohandel.